MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Sedan förra veckan har samtliga sex svenska nästen egna officiella Twitterkonton.

Twitterkontona är tänkta att komplementera de lokala nästessidorna och ge aktuell lokal information om vad Motståndsrörelsen gör runt om i landet. Inläggen kan bestå av allt från reguljära kamprappporter, till liverapportering från olika aktiviteter, inbjudningar till lokala arrangemang, unikt bildmaterial och kommentarer till lokala smutskastningskampanjer i media m.m. Målet är alltså helt enkelt att de ska ge dig som läsare en ännu bättre bild av organisationens närvaro i området där du bor.

twittermotståndsrörelsen

Du hittar de olika nästenas Twitter-konton här:

Näste 1 – Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland och Gotland.
Näste 2 – Västra Götaland och Jönköpings län.
Näste 3 – Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.
Näste 4 – Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
Näste 5 – Dalarna och Värmland.
Näste 6 – Västerbottens och Norrbottens län.


  • Publicerad:
    2016-07-11 22:05