Under maj månad har medlemmar från NU-Stockholm inlett affischeringsverksamhet som ett led i att ytterligare intensifiera propaganda- och gatukampen under sommarhalvåret.

Aktivisterna har spridit affischer över hela Stockholmsområdet. Hittills har förorterna Nacka, Sigtuna, Tullinge, Salem och Tumba med omnejd samt grannstaden Södertälje kunnat ta del av Organisationens budskap. Vid en del av aktiviteterna har konfrontation med meningsmotståndare, som i vissa fall ertappats med att riva ner affischer, uppstått. NU-medlemmarna har därmed varit tvungna att lära antagonisterna den hårda vägen vad som kan hända om man envisas med att springa fiendens ärenden och försöka sabotera för den nationella kampen – och därmed för det svenska folket.

Under månaden har även ett antal tidningsförsäljningar ägt rum i de centrala delarna av Stockholm. Dessa aktiviteter har dock fortgått utan vare sig politiska antagonisters eller ordningsmaktens inblandning.

Nationell Ungdoms affischeringsverksamhet i Stockholm kommer att fortgå under hela sommaren och hösten.


  • Publicerad:
    2003-05-29 22:45