HISTORIA. Revisionisten Carlo Mattogno återkommer med en ny tegelsten till bok, denna gång om de tyska insatsgrupperna under andra världskriget.

Enligt numera officiella historieskrivningar hade de tyska Einsatzgruppen (insatsgrupperna) – som under andra världskriget drog österut för att bekämpa de kommunistiska sovjetiska styrkorna – i uppgift att döda så många judar som möjligt.

Olika judiska officiella auktoriteter på forskning i modern historia har angett att dessa insatsgrupper mördade mellan 1,4 miljoner civila judar (Raul Hilberg som i USA skrev det officiella standardverket ”Utrotningen av judar i Europa under andra världskriget”) och 3 miljoner judar (vilket hävdades av Solomon M. Schwarz).

En sannare bild framträder till slut
För första gången publiceras nu en hel bok om dessa Einsatzgruppens förehavanden i de ockuperade östra territorierna som visar att den officiella beskrivningen av deras militära uppgift är en lögn. Boken är skriven av historieskrivningskorrigeraren Carlo Mattogno.

Einsatzgruppen hade många uppgifter. Dessa riktades inte mot att förinta människor av judisk ras, utan i större militära operationer för att bekämpa kommunismen och dess globalistiska ambitioner. Om detta skriver Mattogno.

Mattognos bok som är en tegelsten på 830 sidor beskriver också hur bland annat judarna verkligen hanterades av dessa insatsgrupper.

Bannlyst på förhand
Titeln på boken är ”The Einsatzgruppen in the Occupied Eastern Territories — Genesis, Missions and Actions”. På grund av att den inte förmedlar samma historieskrivning som den i väst för judar viktiga officiella berättelsen, är den redan på förhand bannlyst av stora återförsäljare som Amazon. Det beror på att judisk makt-grupper som ADL styr över bokutbudet i många företag. Den går dock att köpa direkt från förlag och via boksöktjänster.

Boken, som utgör volym 39 i serien Holocaust Handbooks, går också att helt lagligt ladda hem gratis i pdf-format direkt från förlaget, ett bra alternativ för att skaffa sig en uppfattning om den är intressant att köpa och för att stödja förlaget. Priset för tegelstenen är blygsamma 40 pund, plus porto. Den kan beställas här och laddas ned här.

Nedan kan du se en kort presentation av boken:

Källa:
Castle Hill


  • Publicerad:
    2018-12-04 08:00