HÄLSA. Enligt ny forskning krävs det mer än WHO:s rekommendationer för att motverka exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Intensivare aktivitet krävs för att få ordentliga hälsoeffekter.

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer skulle lågintensiva aktiviteter som exempelvis en stunds trädgårdsarbete eller att dammsuga lite hemma någon gång i veckan ge stora hälsofördelar. Ny forskning visar dock att det krävs mer än så för att minska risken att drabbas av exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, tarmsjukdomar och bröstcancer. Bäst effekt fås genom exempelvis fysiskt arbete eller motionerande som motsvarar sju gånger den intensitet som WHO förespråkar.

När det gäller fysisk aktivitet räknar man i ”metabolic equivalent minutes” (MET) och då motsvarar WHO:s rekommendationer att man aktiverar sig 600 MET minuter per vecka vilket skulle kunna utgöras av exempelvis 150 minuters raska promenader eller sjuttiofem minuters löpning. Forskarna menar dock att man bör sikta på att komma upp i 3000-4000 MET-minuter per vecka för att få de största hälsoeffekterna. Vid den högre graden av aktivitet minskar riskerna att drabbas av tidigare nämnda sjukdomar kraftigt.

— En person kan komma upp i 3000 MET minuter i veckan genom att införa olika typer av fysisk aktivitet i sina vardagliga rutiner. Till exempel genom att gå i trappor i tio minuter, dammsuga i femton minuter, tjugo minuters trädgårdsarbete, tjugo minuters löpning och promenera eller cykla i tjugofem minuter varje dag, säger Hmwe Kyu vid University of Washington, som lett studien.

Även lågintensiva aktiviteter har hälsofrämjande effekter som dock inte går att jämföra med de fördelar som ses vid högre aktivitet. Det hela kan exemplifieras med att om en person ägnar sig åt 600 MET-minuters aktivitet per vecka minskar risken att drabbas av diabetes med två procent jämfört med ingen aktivitet alls, men om samma person ökar sin aktivitet till 3600 MET-minuter i veckan så minskar risken att drabbas med tjugoen procent.

Simon O´Neil är ordförande för Storbritanniens diabetesförbund och han säger att det är viktigt att hitta en träningsform som man tycker om som exempelvis att cykla eller dansa, detta för att chansen är större att man fortsätter med sin aktivitet om det är något man trivs med och tycker är roligt.

Källa:
WHO’s recommended level of exercise too low to beat disease – study


  • Publicerad:
    2016-08-12 09:20