VETENSKAP. Ny forskning visar att de barn som endast lever med en förälder oftast mår sämre psykiskt. Barnen som träffar båda sina föräldrar minst en gång i veckan mår generellt sätt bättre jämfört med de barn som inte gör det.

Bakom forskningen står svenska myndigheter som ville ta reda på hur barns psykiska hälsa påverkas av att deras föräldrar är separerade. Bland annat ville man ta reda på om barn som åker fram och tillbaka mellan sina föräldrar mår lika bra som barn vilka endast lever hos en förälder.

Resultatet visade att de barn som träffar båda sina föräldrar kontinuerligt mår psykiskt bättre än de barn som inte gör det. Dock gick undersökningarna inte in på de exakta orsakerna till varför barn som endast lever med en förälder lider av psykisk ohälsa.

Vissa av undersökningarna visade även att barn till separerade föräldrar vanligtvis väljer att leva med sin mor och att en far som visar intresse för sitt barn och är involverad i barnets liv har en stor inverkan på barnets psykiska hälsa. En del av undersökningarna tog också med de separerade föräldrarnas ekonomiska situation i beräkning.

I dessa undersökningar framgick det att ensamstående föräldrar oftast har en liten ekonomi att röra sig med och att barn generellt sett mår bättre när deras separerade föräldrar delar på ansvaret. Barn mår oftast även bäst när båda föräldrarna lever tillsammans. Detta kan bero på att barn tar skada av själva separations- och skilsmässoprocessen.

Källa:
Kids who live with both parents in turn fare the best


  • Publicerad:
    2016-01-06 17:35