KALIFORNIEN Läroplanen ”Teen Talk” fordrar att minderåriga fördjupar sig i studier av påhittade kön och sexuella läggningar, för att sedan skapa egna profiler – som omfattar könsidentitet och sexuell läggning.

Nordfront har i flera år rapporterat om hur ämnet ”avvikande sexualitet” letat sig in i skolundervisning och skolornas läroplaner för minderåriga, såväl i Sverige som i andra västländer. Det speciella med detta exempel från Kalifornien, USA, är att barnen här förväntas fördjupa sig i studier av ett fastställt antal påhittade ”kön och sexuella läggningar” – för att sedan under sakkunnig ledning tillämpa den erhållna ”kunskapen” på sig själva.

Fox News hade på onsdagen ett inslag om en läroplan för skoldistrikt i södra Kalifornien som stipulerar att barn måste informeras om förekomsten av ”nio kön och [drygt] tio sexuella läggningar”. Många berörda föräldrar protesterar nu och talar om förvridna irrläror som sexualiserar barn och normaliserar onormala sexuella beteenden för ännu ej könsmogna.

Newport-Mesa skoldistrikt i Orange County har introducerat den nya kursboken Comprehensive Health Skills for High School, där förekomsten av nio olika könsidentiteter fastslås: agder, androgyn, bigender, cisgender, genus-nonconforming, gender fluid, gender questioning, non-binary och transsexual. Vidare identifieras 11 olika sexuella respektive ”romantiska” läggningar: androsexual, skoliosexual, demisexual, gynesexual, polysexual, asexual, heteroromantiac, gyneromantic, homomantic, androromantic och skolioromantic.

Förvrängd bild marknadsförd som ”lättförståelig”

Skoldistriktet har rapporterats anlita den så kallade genderbreadpersonen för undervisning av motsvarande mellan- och högstadieelever i ämnet ”kön”. Denna ”person” beskrivs somen infografik som bryter ned könsidentitet, könsuttryck, biologiskt kön och sexuell läggning till en lättförståelig bild”. Grafiken ingår i läroplanen Teen Talk, som Newport-Mesa Unified School District antagit, och används i undervisningen av tusentals elever i Kalifornien. Konsekvensen blir att i denna läroplan ingår teman rörande kön och sexuella identiteter, uttryckt till exempel i instruktionsvideor om ”hur det är att vara trans i plugget”, där två tonåringar diskuterar sitt könsbyte. Olika läroböcker knutna till planen ger många exempel på skapade elevprofiler som omfattar namn, sexuell läggning och könsidentitet – och barnen uppmanas sedan att skapa sina egna.

Alicia Beget, en mamma i distriktet, berättar för Fox News att ett antal föräldrar har visat sin vrede över den nya pedagogiken och har hävdat att skolor nu ”sexualiserar våra barn och normaliserar sexuellt beteende hos minderåriga”. Hon fortsätter:

Detta är en del av en större agenda som visar att de högst upp är väl medvetna om vad de gör.

Skoldistriktet bemöter den kritik mot läroplanen Ten Talks som uttrycks i Fox News med kommentaren att läroplanen bygger på ”statligt antagna standarder för en hälsoutbildning, som omfattar sexuell hälsa” och man betonar att det här faktiskt rör sig om ”en statligt godkänd hälsoläroplan”. Man framhäver även sin egen tolerans för avvikande uppfattningar:

Vi förstår att det finns olika åsikter och övertygelser, men vi följer den antagna läroplanen, samtidigt som vi stödjer föräldrarnas val.