SVERIGE. I en ny rapport som utarbetats av företaget Miklo kommer man fram till att det sker för lite invandring till Sverige och att vi måste fylla landet med fler främlingar för att klara välfärden.

Företaget Miklo, som arbetar med att göra studier och analyser, menar i en ny rapport att Sverige har alldeles för lite invandring för att vi ska klara välfärden.

Sohrab Fadai, som jobbar på Miklo i Dalarna menar att behovet av invandring är större än den vi har idag.

— Det [behovet] är större än det vi har, exakt hur stort det är skulle vi vilja att såväl kommun, landsting och på riksdag och regeringsnivå har vi utredningstjänster som borde räkna på det här och inte bara blunda och hoppas på det bästa, säger han.

Trots att Sverige, som är ett relativt litet land sett till den inhemska befolkningen, tar emot många fler invandrare än flera andra Europeiska länder menar Fadai att det ändå inte är tal om någon stor invandring.

— Om det var hundra personer här i den här studion, det skulle bli väldigt trångt då, men om det var hundra personer i den här studion så skulle en av dem ha invandrat 2014. En. 1,3 för att vara exakt. Och då är min fråga, är det massinvandring? Jag tycker inte det, menar han under en radiointervju

Vidare menar han att vi måste ha invandring till Sverige, för annars skulle vi bli färre personer i landet. Han verkar dock inte se någon möjlighet att öka nativiteten hos den inhemska svenska befolkningen.

— Befolkningstillväxten i Sverige som helhet är beroende av invandringen, vi hade blivit färre i Sverige utan invandring… Blir vi färre i gruppen 20 till 64, där vi jobbar som mest, så kommer det att leda till att försörjningskvoten ökar och då blir om man ska översätta det till ren svenska, blir vi helt enkelt färre som ska försörja fler.

Att i rapporten ta med möjligheten att folk från främmande raser kan ha det svårare att bli en del av samhället och bidra menar Fadai är otänkbart då det är ”rasism”.

— I grund och botten är människor tillgångar, man kan ju inte utgå ifrån att människor är en belastning bara för att de har en annan etnicitet eller kommer från ett annat land, det är ju faktiskt rasism, avslutar han.

Källa:
Ny rapport: Sverige behöver mer invandring


  • Publicerad:
    2015-04-13 18:45