UTRIKES. Rysslands president har drivit igenom en lag som gör det möjligt för honmom att förbli på presidentposten i 15 år till, alltså fram till 2036.

Det var under måndagen som den ryske presidenten Vladimir Putin undertecknade en lag som gör att han kan kandidera till presidentposten för ytterligare två sexårsperioder. Enligt tidigare lag skulle han avgå som president när ämbetsperioden tar slut år 2024, men i och med undertecknandet har detta alltså ändrats. Nu är det möjligt för Putin att vara president fram till år 2036.

Josef Stalin är den ryske ledare som suttit längst vid makten sedan tsaren Peter den store, men Putin är nu alltså på väg att gå om Stalin på den punkten.

Första gången Vladimir Putin valdes till president var år 2000 och han styrde då Ryssland i två fyraårsperioder.

Efter detta tog hans allierade Dmitri Medvedev över som president år 2008, vilket kritiker ansåg var Putins metod att kringgå det faktum att han inte hade rätt att sitta som president längre än två perioder i sträck.

Medvedev undertecknade sedan som president en lag som förlängde presidentens mandatperiod till sex år från och med följande mandatperiod. Putin återvände till Kreml 2012, och blev omvald 2018.


  • Publicerad:
    2021-04-06 22:05