MÅNGKULTUREN. Närmare hälften av alla dömda våldtäktsmän i Sverige är födda utomlands och 60 procent har en utlandsfödd förälder, visar en ny studie. Forskarna vet inte varför och SVT spekulerar i att det kan vara fråga om en ”skevhet i urvalet”.

Före massinvasionen hade 60 procent av våldtäktsmännen utländsk bakgrund medan det är oklart hur det ser ut i Europas våldtäktsland nummer ett idag. Foto: Twitter.

Enligt en ny studie är närmare hälften av alla dömda våldtäktsmän i Sverige födda utomlands och omkring 60 procent har en utlandsfödd förälder, skriver SVT Nyheter. Det nämns dock inget om utländsk bakgrund längre tillbaka än så eller hur många som är svenskar, vilket kanske hade varit intressant att ta med. Den tar heller inte med hur det ser ut efter den massinvasion som inleddes 2015.

Forskarna som noterar överrepresentationen av utlänningar vet inte vad den beror på.

— Vi har belagt att det finns en överrepresentation av människor födda i andra länder när det gäller våldtäktsbrott. Nu behövs mer forskning för att se vilka orsaker den här överrepresentationen kan bero på, säger Ardavan Khoshnood, studiens huvudförfattare, till Expressen.

Det var forskare vid Lunds universitet som undersökte 3 039 personer som dömdes för våldtäkt under åren 2000-2015. Studien har publicerats i Forensic Sciences Research.

Kan bero på ”en skevhet i urvalet”

SVT betonar att överrepresentationen av utländska förövare inte behöver bero på att det är fler invällare som våldtar och menar att det kan vara en ”skevhet i urvalet” som får det att se ut så: ”De dömda våldtäktsmännen skulle med den logiken bara utgöra några få procent av förövarna”, skriver man.

Brå har liknande funderingar och spekulerar i att kvinnorna är mer benägna att anmäla om våldtäkten begåtts av någon ”man känner sig främmande för”:

— Det kan vara så att man är mer benägen att anmäla något man blivit utsatt för, om brottet utförts av någon man känner sig mer främmande för, och som har låg social status, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå, till Aftonbladet.

Enligt Brå kan det åven finnas kulturella skillnader som påverkar beteendet:

— Det är också tänkbart att invandrare begår mer våldtäkter, utifrån att de kan komma från en kultur där kvinnorna inte beter sig som svenska kvinnor. De får inte festa och dricka alkohol till exempel, och då kan en del killar tolka det som att tjejer som gör det underförstått har sagt ja till sex, säger Holmberg.


  • Publicerad:
    2021-03-05 11:30