FORSKNING. Den typ av feminiserade och jämställda män som förordas av feminister är inget som attraherar kvinnor, visar en ny studie. Inte ens feministerna själva föredrar dem, utan attraheras istället av sexistiska män.

Sean Connery som James Bond i den berömda ”man talk”-scenen från filmen Goldfinger (1964).

Att kvinnor föredrar maskulina män framför den typ av feminiserade och jämställda man som förordas av feminismen är kanske en av den moderna världens mest illa dolda hemligheter. Men nu har två psykologiforskare från University of Kent, Storbritannien, genom en studie bevisat att det faktiskt är så. Studien Benevolent Sexism and Mate Preferences: Why Do Women Prefer Benevolent Men Despite Recognizing That They Can Be Undermining? visar till och med att även feminister attraheras mer av så kallat sexistiska män, än män som inte är det.

Tidigare forskning har visat på den biologiska aspekten av att kvinnor attraheras av maskulina män: Det antyder högt testosteron och styrka, vilket sänder signalen att kvinnan kan förvänta sig tillbörligt beskydd.

Forskarna Pelin Gul och Tom R. Kupfer har istället valt att undersöka de psykologiska aspekterna av kvinnors attraktion till maskulinitet och sexism, och upptäckt att det åtminstone vad gäller så kallad ”välvillig sexism” handlar om att kvinnan uppfattar att mannen är beredd att investera i henne och en eventuell gemensam avkomma. Kvinnor uppfattar det som attraktivt, även om de samtidigt upplever beteendet som nedvärderande.

Gul och Kupfer definierar ”välvillig sexism” [”benevolent sexism” på engelska. reds, anm.] som en slags ”omvänd sexism” med uppfattningen att kvinnor ska uppskattas och beskyddas av män, att män måste vara beredda att offra sig för att försörja en kvinna och att kvinnor är mer dygdiga, förfinade och rena än män – med andra ord den typ av kvinnosyn som man idag kanske främst förknippar med amerikanska södern eller Italien.

Medan tidigare forskning i ämnet har visat att det främst varit mer traditionella kvinnor som förordat den typen av kvinnosyn, har Gul och Kupfer – genom en rad olika tester – kunnat visa på att även kvinnor som inte förespråkar traditionella könsroller attraheras av män som utövar ”välvillig sexism”.

Enligt studien medger kvinnor att ”välvillig sexism” är attraktivt hos män, eftersom de uppfattar den typen av man som mer intresserad av ett seriöst och långvarigt förhållande, samtidigt som de anser männen vara ”underminerade” och ”nedlåtande” och att de troligtvis kan komma att sätta restriktioner på deras ”frihet”.

Resultatet kunde upprepas genom olika typer av tester och visade dessutom att kvinnor som uppfattar sig själv som väldigt feministiska inte attraherades av sexistiska män i mindre grad än genomsnittet.

Källa:
Pelin Kupfer, Benevolent Sexism and Mate Preferences: Why Do Women Prefer Benevolent Men Despite Recognizing That They Can Be Undermining?


  • Publicerad:
    2018-12-16 13:00