Den nationella rörelsen har de senaste tio åren gått framåt betydligt. Den har blivit större, professionellare och effektivare. Ett av de områden där rörelsen avsevärt förbättrats gäller demonstrationer, som arrangeras allt oftare och är bättre organiserade. Detta har vållat problem för systemet, något som Sveriges överåklagare Sven-Erik Alhem nu öppet medger.

När man vill utlysa en demonstration så ska man först ansöka om demonstrationstillstånd hos Polisen. Om polismakten beviljar ansökan har det skyldighet att bevaka mötet. Polisen begagnar idag, till skillnad från 10 år sedan, taktiken att i princip alltid bevilja demonstrationstillstånd. Detta eftersom polisen vet att vi nationella i alla fall kommer kräva vår rätt att torgföra vårt budskap – men då på för polisen okänd tid och plats. Grupper som AFA har som officiell taktik att försöka spränga våra möten, även om deras aktivister gärna håller sig en bit ifrån och skränar.

Det säger sig självt att dessa allt oftare förekommande möten blir kostsamma för systemet. Varje gång vi nationella demonstrerar måste polisen, för säkerhets skull, ställa upp med en massiv samling polismän för att skydda eventuella motdemonstranter som ger sken av att försöka sabotera mötet.

Detta innebär ett dilemma för systemet. Antingen beviljar systemet våra ansökningar och uppmanar polismännen att vara glada och trevliga och försöka upprätthålla god ordning och skapa en ”positiv atmosfär”, vilket samtidigt resulterar i att systemet också låter oss hålla våra demonstrationer, något vi förvisso klarar av på egen hand, så att vi kan sprida det nationella budskapet till vårt folk. Eller så försöker man att på alla sätt sätta käppar i hjulet för oss, vilket innebär att vi kommer jävlas tillbaka genom att exempelvis arrangera icke tillståndsgivna demonstrationer, där polismakten hålls utanför och där risken för sammanstötningar kan vara större.

För att undvika dessa kostsamma sammanstötningar, vilka på sikt dessutom kan bidra till att väcka folket ur sitt sömnliknande tillstånd, anser sig systemets överåklagare Sven-Erik Alhem ha funnit en gyllene medelväg. Alhem säger till Sveriges radio att demonstrationstillstånd ska kunna sekretessbeläggas och därmed inte i förväg komma till varken medias eller allmänhetens kännedom. Bakgrunden är, uppges det, att nationella organisationer ibland funnit det taktiskt att inte ansöka om demonstrationstillstånd. Detta gör, antyds det, att systemet förlorar kontrollen. Överåklagaren lade fram detta förslag till riksåklagaren i förrgår, den 30/8.

Vad betyder då detta för oss? För svenska motståndsrörelsens del anser vi att det många gånger är taktiskt att vara öppna och bjuda in patrasket för att demonstrera mot oss, då detta visar för folket skillnaden mellan oss och dem. Svenska motståndsrörelsen har arrangerat både lagliga som ”olagliga” demonstrationer och finner båda metoderna gångbara. Motståndsrörelsen princip är att det är vi, svenska folket, som äger gatorna och att det är vi själva som har den moraliska rätten att sprida vårt budskap när och var vi vill. Det är också vår uppgift som patrioter att själva freda oss från eventuella attacker.

Vi kan konstatera att den nationella rörelsens aktivism fått systemet på defensiven, därav Alhems desperata förslag till riksåklagaren. Systemet tappar kontrollen och vill därför foga in oss i ett för systemet kontrollerbart mönster. För oss innebär detta nya förslag endast ett tredje gångbart alternativ. Slutligen bör det påpekas att det knappast är någon självklarhet att patrioter alltid ska rätta sig efter ett korrumperat svenskfientligt system som vill förgöra oss. I slutändan handlar det bara om vilka metoder som är de mest effektiva för att rädda vårt folk från att förintas.


  • Publicerad:
    2006-09-01 00:00