En ny tidning är i startgroparna. Tidningen kommer att heta AlternaMedia.

AlternaMedia smyglanserar nu sin nya tidning på Facebook. Informationen om den kommande tidningen är i nuläget ganska knapphändig men ett mål är att med hjälp av ekonomiskt stöd få ut 5000 provnummer av den nya tidningen. Man skriver:

”Den förra redaktionen kring veckotidningen Nationell Idag startar en ny, partipolitiskt obunden tidning. Målet är att sprida alternativa nyheter och uppnå presstöd. Stöd oss i starten!”

Tidigare pågick en konflikt om ägarskapet av Nationell Idag. JImmy Windeskog är ny redaktör för Nationell Idag och den gamla redaktionen satsar nu på en ny tidning istället.

Relaterat:
AlternaMedia


  • Publicerad:
    2012-10-14 23:16