INRIKES. Enligt en ny undersökning finns dubbelt så många nationella som vänsterextremister i Sverige. ”Vit makt-miljön är på frammarsch. De autonoma rörelserna är mer uppluckrade och mindre aktiva”, kommenterar en av rapportens författare.

Dubbelt så många nationella som rödingar i Sverige. Åtminstone enligt en ny rapport, som dessutom räknat konservativt.

Under dagen har en ny undersökning publicerats i vilken man försöker klumpa ihop nationella frihetskämpar med vänsterextremister, muslimer, kriminella främlingsgäng i förorterna, motorcykelklubbar och fotbollssupportrar. Rapporten heter ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” och visar bland annat att drygt 15 000 individer – som pekats ut med ”anonyma personnummer” av Säpo och Polismyndigheten – ingår i de olika grupperingarna, att 92 procent av dem är män och att majoriteten har rötter utanför Sverige.

Dessa individer – hävdar man – står för en fjärdedel av alla brott som begås i Sverige. Här inräknas alltifrån gängskjutningar och grova knarkbrott till de politiska domar som oppositionella dissidenter emellanåt döms för.

Bland dessa menar rapportens författare att 382 personer finns i den så kallade vit makt-miljön och 193 i den så kallade autonoma vänstermiljön. Med andra ord är rapportens analys att det finns dubbelt så många nationella som vänsterextremister.

Enligt Christoffer Carlsson, som är medförfattare till rapporten, är detta inte förvånande.

— Nej, inte det minsta. Vit makt-miljön är på frammarsch, vilket andra forskare visat mycket tydligt. De är också större i tidigare kartläggningar. De autonoma rörelserna har också blivit mer uppluckrade och mindre aktiva. De kan fortfarande mobilisera sig ordentligt inför exempelvis vit makt-miljöernas demonstrationer och liknande och utgöra ett motstånd, men inte på samma sätt som för säg tio, femton år sedan, säger han till SVT.

Bilden av ett växande nationellt motstånd delas av Säpo, som dock menar att även vänsterextremismen är på frammarsch.

— Vi vet att numerären går i vågor och att det nödvändigtvis inte är enbart antalet individer som ligger till grund för hur Säkerhetspolisen bedömer hotet, säger Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström.

Men det är samtidigt en helt annan grupp som Säpo främst oroar sig för.

— Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortfarande det största hotet när det gäller terrorattentat i Sverige, säger hon.

Säpo har tidigare uttalat att Nordiska motståndsrörelsen är den ledande organisationen i ”vit makt-miljön”, och bara på organisationens demonstrationer har man emellanåt samlat dubbelt så många som de individer som rapporten menar ingår i den så kallade vit makt-miljön. Under en demonstration i Stockholm 2016 – som arrangerades av Motståndsrörelsen – deltog drygt 700 personer, samtidigt som åtminstone ytterligare ett hundratal hade planerat att delta men stoppades av polis på plats. Tidigare i år deltog sammanlagt cirka 600 personer i Nordiska motståndsrörelsens första maj-demonstrationer i Ludvika och Boden.

Vidare röstade 2 106 personer på Nordiska motståndsrörelsen i höstens riksdagsval, trots att man under valkampen framförallt satsade på lokala val. Bara i Ludvika röstade 219 personer på Motståndsrörelsen i kommunalvalet.

Oavsett hur man definierar ett deltagande i den så kallade vit makt-miljön så har man i vilket fall som helst räknat betydligt återhållsamt på antalet medlemmar. Även ifall man utgår från den definition som SVT anger i sin rapportering: ”Högerextrema personer som bejakar och brukar brottslighet som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer”, så måste det – framförallt med tanke på hur Sveriges åsiktslagar ständigt utvidgas i domstolar – anses som oerhört lågt räknat.

Hur väl antalet vänsterextremister stämmer överens med verkligheten är svårare att bedöma, då den verksamheten till sin natur är mer ljusskygg och då våldsvänstern saknar en verksamhet som är öppen och samtidigt officiell.

Precis som den senaste skandalrapporten om en påstådd smutskastningskonspiration mot Sverige är ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” beställd och betald av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bakom rapporten ligger Institutet för framtidsstudier och förutom Christoffer Carlsson anges en rad sociologer och kriminologer som författare, såsom Amir Rostami, Hernan Mondani, Joakim Sturup, Christofer Edling och juden Jezy Sarnecki.

För att samla ihop all den data som krävts för rapporten har man vänt sig till ett stort antal källor, varav några handlingar inte är offentliga. I rapporten skriver man:

Databasen består av information från 1) studiepopulationen som den definierats av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 2) det totala Misstankeregistret och Lagföringsregistret från Brottsförebyggande rådet (Brå), 3) Registret över insatser för barn och unga, Dödsorsaksregistret, Register över ekonomiskt bistånd, Medicinska födelseregistret och Patientregistret, samtliga från Socialstyrelsen,4) Rättsmedicinalverkets data från rättspsykiatriska undersökningar, 5) information om släktskap inom studiepopulationen, samt föräldrar och syskon från Registret över totalbefolkningen, Inkomst- och taxeringsregistret, Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) samt Skolverkets elevregister, samtliga från Statistiska Centralbyrån (SCB), 6) Bolagsverkets register över samtliga styrelser och firmatecknare från 1994 till 2017, och 7) kommunernas förtroendemannaregister (politiker).

Förutom att granska de 15 244 individer som ingår i myndigheternas gäng- och åsiktsregister har man valt att undersöka personernas syskon, för att bland annat se om det finns en biologisk förklaring till gängkriminalitet, MC- och fotbollsintresse, kärlek till sitt folk eller politisk och religiös fanatism.

Källor:
Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige
Ny rapport: Dubbelt så många högerextremister som vänsterextremister i Sverige
Ny rapport om extremism och kriminella nätverk: Två tredjedelar födda i Sverige
Extremism och organiserad brottslighet


  • Publicerad:
    2018-11-12 22:40