MEDIA. Enligt en ny undersökning från IIS rankas nu internet som den viktigaste informationskällan i Sverige. 93 procent av befolkningen över 12 år använder idag internet. Bland de äldre finns människor som inte använder internet alls men även här ökar användandet.

05s06-natet-323__mngl_20110830ab5x014nyh_1.indd_4946-460x214

Den årliga rapporten Svenskarna och internet 2016 som görs av IIS visar att internet nu är den viktigaste informationskällan i Sverige. Kartläggningen visar att 93 procent av landets befolkning över 12 år använder internet idag. Det finns dock grupper som aldrig använder internet och här finns framför allt den äldre delen av befolkningen representerad men även bland dem ökar användandet.

Rapporten bygger på 3 000 telefonintervjuer med omfattande frågor gällande personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användande av internet i olika former. Vad gäller barn mellan 2-11 år har föräldrar fått svara på frågor om barnens internetvanor.

Användandet av sociala medier fortsätter öka. I topp ligger Facebook som ökar i alla åldrar utom för 12-15 åringar. Instagram ligger på en andra placering och en fjärdedel av de tillfrågade personerna uppger att de använder Snapchat. Det enda sociala mediet som minskar i användande är Twitter. Vad gäller e-post syns ingen minskning. Idag använder 96 procent av Sveriges befolkning e-post enligt undersökningen.

För en majoritet av svenskarna är internet i dag den viktigaste nyhetskällan. Som allmänt informationsmedium intar internet idag förstaplatsen och etablerad media i pappersform, radio och teve tappar. Bland ungdomar anses Facebook vara en viktigare informationskälla än traditionell media.

Internet är den främsta källan till nationella och internationella nyheter för personer upp till 45 år. I 50-årsåldern är teve och internet ungefär lika viktiga och över 55 år dominerar tv helt när det gäller nyheter. Bland personer i åldern 26-35 år läser 87 procent någon gång en nättidning och vad gäller personer i åldern 65-75 år läser 68 procent någon gång en nättidning.

Sedan årtionden tillbaka ligger traditionell bokläsning på en stabil nivå om 3,5 timmar i veckan och bland de flitigaste läsarna återfinns den äldre delen av befolkningen.

Bland negativa aspekter av internet nämns bristande källkritik, falsk information och rent skräp.

Källa:
Svenskarna och internet 2016


  • Publicerad:
    2016-11-10 11:55