Igår avslutades ett möte där riktlinjer för hela världens ekonomi drogs upp. Mötet som hölls i den lilla staden Bretton Woods i New Hampshire, USA, arrangerades av kosmopoliten George Soros. Höga finansmän och en nobelpristagare i ekonomi fanns bland de inbjudna. Högt upp på agendan stod att skapa en ny världsvaluta.

Bretton Woods, här möttes finanseliten.

Historisk koppling
Att mötet hölls just i Bretton Woods har historisk betydelse då det var där de allierade möttes i slutet av andra världskriget för att globalisera de olika nationella ekonomierna. Det var då Världsbanken skapades och man beslutade även att dollarn skulle vara världsvaluta. Det innebar i praktiken att medlemsländerna anslöt sig till ett fastkurssystem, där växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fastslogs.

George Soros och Joseph Stiglitz delar såväl etniskt ursprung som hög position i finansvärlden.

Ännu större kontroll
Vad som beslutats denna gång vet vi inte riktigt men det som kommit fram i vissa medier är att George Soros och nobelpristagaren Joseph Stiglitz sida vid sida talade sig varma om att det nu behövs en ny världsvaluta. Flera länder har tröttnat på dollarns urvattnade värde. Till exempel har Kina och Ryssland redan slutat använda petrodollar i oljehandel mellan varandra i stället gör man affärerna direkt i kinesiska yuan eller ryska rubel.

Rothschilds springpojke
George Soros är en hantlangare åt världens mäktigaste banksläkt, familjen Rothschild som i praktiken kontrollerar dollarn genom Federal Reserve Bank. Soros startade bland annat sin enorma Quantum Fund tillsammans med familjen Rothschild. Det ligger nu nära till hands att förmoda att de mäktiga bankfamiljerna är rädda att förlora kontrollen. Eller helt enkelt bara intresserade av att få ännu större makt över även de nya ekonomierna i t.ex. Kina och Indien och därför framkallat denna situation.

Fakta Världsbanken

Världsbanken, World Bank Group, (WBG), är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Systerorganisation till banken är Internationella valutafonden (IMF). USA har, som den största ägaren i banken, den största andelen röster, cirka 15 procent. USA innehar även rätten att nominera ordförande till Världsbanken, något som genom åren fått viss kritik, bland annat från Europa.

Världsbanken destruktiv
Ett annat intressant uttalande kommer från mötesdeltagare Professor Gerald Epstein (Political Economy Research Institute), han uttalade följande:
”Jag tror att internationella valutafonden (IMF) i huvudsak har spelat en destruktiv roll genom att främja den finansiella avregleringen i många delar av världen. Detta har bidragit till den finansiella härdsmälta som råder.”
Annars utmålas Världsbanken och IMF som världsförbättrare som hjälper fattiga u-länder att komma på fötter. Sanningen är ju dock minst sagt att banken har spelat en destruktiv roll. Det handlar om att man lånar ut pengar till fattiga länder mot både ränta och politiskt inflytande, kort sagt ockupation som de ockuperade snällt får betala för.

Svensk media tiger
Trots att detta möte borde vara betydelsefullt för hela världens befolkning är det ovanligt tyst i PK-media. Fakta går att finna i utländsk finanspress. Den stora massan skall tydligen hållas utanför sådana här viktiga beslut, de får istället nöja sig med mer banala nyheter.

Dolda Kejsare
Hela det globala ekonomiska systemet styrs av relativt få personer som inte är folkvalda. Privata bankirer har sedan länge kontrollerat hela världens ekonomier. Detta har medfört en minst sagt ojämn fördelning av världens resurser med svält, krig och flyktingströmmar som följd. I en värld där allt är till salu, styrelseplatser i bolag, politiska positioner (störst kampanj vinner), landområden, gruvtillgångar m.m. blir de som kontrollerar valutan mycket mäktiga. Det är makthavare vi inte har valt och som är okända för de flesta. Det konstiga är bara att så få vågar resa sig upp och ropa ”—Kejsaren är ju naken”.


  • Publicerad:
    2011-04-12 00:00