RÖDPILLRING. En ny hemsida har lanserats vars syfte är att sprida ”kontroversiella” faktauppgifter, även kallade ”röda piller”.

En ny hemsida vars syfte är att sprida ”röda piller”, det vill säga ”kontroversiella” (alltså politiskt inkorrekta) faktauppgifter, har nu lanserats.

Nedan följer några exempel på dessa röda piller:

Svenska män med två inrikes födda föräldrar har begått 6,7% av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.

I Finland har män från Afrika och Mellanöstern en 17 gångers överrepresentation av våldtäkter jämfört med finska män.

Kriminalitet är ett resultat av främst individspecifika faktorer: låg intelligens, negativa känslor och låg impulskontroll.

Hemsidan kan besökas HÄR.


  • Publicerad:
    2018-02-19 07:25