INRIKES. Efter terrorattentatet i Stockholm kommer Infrastrukturminister Anna Johansson kalla till ett möte, där åtgärder mot fordonskapningar och fordonsattacker ska tas fram. Samtidigt presenterar regeringen ett förslag för att möjliggöra SMS-varningar till allmänheten.

Socialdemokraten och infrastrukturministern Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson kallar åkerier, fordonstillverkare, kommuner och myndigheter till ett möte med tanke på terrorattacken i Stockholm. Syftet är att utreda möjliga åtgärder och regeländringar för att förhindra lastbilskapningar och fordonsattacker. Under söndagen efterlyste aktörer inom just åkeribranschen olika tekniska lösningar för att för att förhindra obehöriga att ta kontroll över fordon.

Möjliga säkerhetsåtgärder innefattar exempelvis system för personigenkänning, autobromsar och lås, vilket främst berör fordonstillverkare och åkerier. Infrastrukturministern nämner även fysiska hinder i anslutning till gågator, vilka kan utgöras av exempelvis stolpar eller betonghinder beroende på kommunala beslut. Ett förslag som presenterades av regeringen under söndagen innefattar även möjligheten till SMS-varning till alla inom områden utsatta för angrepp. Detta kräver dock en lagändring som tillåter telebolagen att positionera mobiltelefoner.

Den senaste tiden har en rad attentat genomförts där tunga fordon använts som vapen. Den mest allvarliga attacken av detta slag skedde under firandet av Bastiljdagen 2016 i Nice, med 87 döda och 434 skadade som resultat. Senare samma år utsattes även Berlin då en lastbil kördes genom en julmarknad med 12 döda som resultat. Andra exempel är attacken vid Westminster 2017, Dijon 2014 och Saint Quentin-Fallavier 2015.

Källor:
Minister kallar till möte för att förhindra lastbilskapningar
Följ Ekots direktrapportering


  • Publicerad:
    2017-04-10 14:30