NATIONELLT. Nya Dagbladet fortsätter sin granskning mot den tidigare ND-ledaren Tor Paulsson och hans nätverk, som officiellt går under namnet Education4Future.

Tor ”Tobbe Larsson” Paulsson försvarar sig mot Nya Dagbladets så kallade förtalsartikel på Youtube. Skärmbild: Youtube.com

Webbtidningen Nya Dagbladet avslöjade i december ett den ökände och kvinnomisshandelsdömde före detta ledaren för Nationaldemokraterna (ND) Tor Paulsson låg bakom både den så kallade alternativa bokmässan och organisationen Education4Future.

Paulsson har sedan sina misshandelsdomar 2004 blivit ökänd som en person som agerat för försöker tillskansa sig makt över den nationella rörelsen genom infiltration och ljusskygga nätverk.

Enligt Nya Dagbladets avslöjande kallar sig Paulsson numera för ”Tobbe Larsson” och strax efter avslöjandet dök det upp en intervju på Education4Futures Youtubekanal där Paulsson kallade sig just för Tobbe Larsson och gav sin version av påståendena i NyD:s artikel. Paulsson kallade då NyD:s avslöjande för en ”förtalsartikel” och menade sig inte alls känna igen sig i vad som skrevs.

I intervjun påstod Paulsson att han skulle förtalsanmäla Nya Dagbladet och att han förväntar sig ”hårda straff” gentemot de ansvariga, trots att tidningen har utgivningsbevis och grundlagsskydd.

Detta tycks dock inte ha oroat NyD som nu har publicerat en ny artikel med mer information kring den kontroversielle Paulsson. Bland annat offentliggör man två domar mot Paulsson rörande misshandel av modern till hans barn från Falu tingsrätt (från 2004-07-27 Mål nr: B 1705-04) samt från Svea hovrätt (från 2004-10-01 Mål nr: B 6508-04). NyD har med hänsyn till den drabbade kvinnan och barnen och andra involverade personer mörkat dessa namn i domarna.

”Partiet höll ihop i rädsla för Tors aggressivitet”
Dessutom citerar man flera personer som tidigare haft med Tor Paulsson att göra, däribland Dan Eriksson som är ordförande för Det fria Sverige (DFS). Eriksson berättar i podden Vita Pillret om tiden när han var ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom (NDU). Under den tiden menar Eriksson att Paulsson styrde partiet via proxyn Anders Steen, som då var Paulssons svärfar.

Det fanns också en ”inre cirkel” och en ”inre-inre cirkel” berättar Eriksson, som styrde den officiella partistyrelsen informellt.

Dan Eriksson. Foto: Nordfront.

— Jag satt ju i styrelsen för ungdomsförbundet, och deltog i styrelsearbetet, också på riks, alltså för partiet, trodde jag, tills det framkom att det fanns en inre styrelse, och jag blev inbjuden till den. Några månader senare blev jag inbjuden till den så kallade inre-inre styrelsen, berättar Eriksson.

— Det fungerade så att den här inre-inre styrelsen – jag antar att det fanns någon inre-inre-inre, den var jag aldrig inbjuden till – den hade möte först och bestämde vad man skulle bestämma på det inre styrelsemötet, för där var det några till som tillkom, och där slog man då fast vad som skulle bestämma på det riktiga styrelsemötet – eller det ”nominella”

Paulsson använde även hot och våld för att få sin vilja igenom enligt Eriksson, och när han dömdes för misshandel av sin fru raserades hela partiet.

— Det var ett parti som höll ihop på grund av rädsla för Tors aggressivitet och många, många fysiska övergrepp på medlemmar som han inte tyckte gjorde på rätt sätt, berättar Eriksson.

— När han sedan åkte in i buren för att ha misshandlat sin sambo föll partiet som ett korthus, för då fanns inte skräcken som höll ihop partiet kvar, fortsätter han.

Vita Pillrets programledare Christoffer Dulny vittnar om Paulssons infiltrationsförsök av Sverigedemokraterna i samma program.

Nya Dagbladet citerar även andra källor som haft kontakt med Tor Paulsson som vittnat om samma aggressiva och subversiva beteende.

Hjälpte till att bygga upp Tors ”nätverk”
En annan som berättat om Tor Paulssons beteende är Nordisk Ungdoms tidigare ledare Patrik Forsén, som idag är programledare för podden Motströms tillsammans med Jonas De Geer och Fredrik Hagberg.

I podden har Forsén berättat om hur han lärde känna Paulsson under sin tid i Nationaldemokraterna och om hur han även en gång i tiden hjälpte Paulsson att bygga upp sitt hemliga nätverk, något som Forsén beskriver som ”sitt största politiska misstag”.

Patrik Forsén. Foto: Patrik Forsén (CC BY-SA 3.0).

— Jag ska säga att det var först senare och inte direkt, som jag började utvärdera vad det vi hade arbetat med, vad det var vi hade gjort, och vad vi hade velat åstadkomma. Och problemet med det här nätverket är vad jag just varit inne på, om människor då ska ljuga om att de är med i det här nätverket, att man ska arbeta med att infiltrera andra organisationer, och syftet är att ena hela rörelsen under Tor och under Tors paraply, säger Forsén.

Patrik Forsén lämnade Tor Paulsson och ”nätverket” bakom sig när Paulsson under en middagsbjudning oprovocerat misshandlade honom och andra deltagare.

— Det jag kände då det var bara ”oj nej men vänta nu”. För när jag hade träffat Tor 2009, det första han sa till mig, det var ju så här ”ok jag gjorde ett misstag med min sambo, det här är något jag ångrar djupt, jag har gått i terapi, jag har fått hjälp att hantera min ilska, mitt humör, jag vet hur man gör nu, det är lugnt, jag är liksom en förändrad person”, ja ni förstår hela den biten. Och då jag såg att det här är en person som inte har förändrats och som inte kommer att kunna förändras, säger Forsén som betonar att händelsen ”hade kunnat sluta betydligt mer illa än vad det faktiskt gjorde”.

Läs hela artikeln på nyadagbladet.se.


  • Publicerad:
    2021-04-23 23:36