EVOLUTIONEN. Tidigare har forskare trott att mänsklighetens förfäder utvecklades i Afrika. Två nya fynd tyder dock på att steget där människosläktet och aporna började dela upp sig inleddes i Europa.

Nya fynd i södra Europa visar att mänsklighetens evolutionära brytning med aporna kan ha skett i Europa istället för Afrika. Tidigare har forskare alltså trott att brytningen började i Afrika men två fossil som hittats i Grekland och Bulgarien är äldre än de tidigare fynden i Afrika.

De nya fossilen anses ha varit apliknande djur som dock hade människoliknande tänder och därför anses vara nära besläktad med en sista gemensam förfader till både ap- och människosläktet. Den nya arten kallas Graecopithecus freybergi och har fått smeknamnet ”El Graeco”.

— Graecopithecus är inte en apa. Han är medlem i stammen av hominini och en av de direkta förfäderna till homo, säger den bulgariske professorn Nikolai Spassov.

De två nya fynden är 200 000 år äldre än liknande fynd i Afrika.

— Våra fynd kan med tiden förändra vår uppfattning om mänsklighetens ursprung. Jag personligen tror inte att ättlingarna till Graecopithecus dog ut, de kan ha spridit sig till Afrika senare. Splittringen mellan chimpanser och människor var en enskild händelse. Vår data stödjer uppfattningen att den splittringen ägde rum vid östra Medelhavet, inte i Afrika, säger professor Madelaine Böhme.

De nya fynden motsäger alltså inte nödvändigtvis den så kallade Out of Africa-teorin. Fynden visar däremot att människosläktets evolution kan ha tagit ett viktigt steg i Europa även om andra delar av utvecklingen därefter skedde i Afrika.

Källa:
Europe was the birthplace of mankind, not Africa, scientists find


  • Publicerad:
    2017-05-24 13:00