INRIKES I en intervju med DN säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att regeringen kommer att ”göra allt” för att minska invandringen. ”Den politiken är nödvändig om man vill vara human”, förklarar ministern.

Det är Bonniertidningen Dagens Nyheter (DN) som har intervjuat Sveriges nya migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Precis som SD-ledaren Jimmie Åkesson sa när Tidö-avtalet presenterades hävdar Stenergard att regeringen ska genomföra ett ”paradigmskifte” i invandringspolitiken.

Enligt Malm Stenergard ser regeringen det som sin uppgift att snabbt vända de senaste decenniernas misslyckade migrations- och integrationspolitik.

— Vi är beredda att göra allt som krävs för att uppnå en minskad invandring, säger migrationsministern.

— Jag är väl medveten om att vi uppfattas som väldigt hårda, men jag skulle säga att den här politiken är nödvändig om man verkligen ska vara human mot dem som har kommit hit men inte kommit in i samhället på riktigt.

Förutom att helt avskaffa permanenta uppehållstillstånd för de som söker asyl ser man över möjligheten att avskaffa de som redan utfärdats.

— Det kanske inte är så att rätten att stanna är evig. Om det blir en drastiskt förändrad situation i ditt hemland och skyddsgrunden inte kvarstår, då ska du också återvända, förklarar Malm Stenergard.

Ministern säger dock att ingen av de 300 000 människor som idag har permanent uppehållstillstånd behöver känna sig oroliga.

— Om man sköter sig, försörjer sig och lär sig svenska så har man väldigt goda chanser att få stanna i Sverige, säger hon.

I Tidöavtalet finns en skrivelse om att invandrare har ”skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen”. Enligt Malm Sterner handlar det om att inte vara alltför oliktänkande.

— Jag tänker framför allt på de grundläggande liberala principerna för hur ett rättssamhälle är uppbyggt och de demokratiska principerna som det vilar på. Om man lever på ett sätt som uppenbarligen äventyrar det så tycker jag att det inte är självklart att man ska få stanna. Men det här måste ske på ett rättssäkert sätt och det är självklart ett beslut som ska fattas av domstol och ska kunna överklagas.