TERRORLAGEN Turkiet krävde att helgens demonstration innehållandes PKK-flaggor skulle stoppas. Polisen gjorde dock bedömningen att det inte är ett brott att visa PKK-symboler.

I helgen arrangerades det en demonstration mot Nato och Turkiet i Stockholm. Då det förekom PKK-sympatisörer krävde Turkiet att Sverige skulle stoppa demonstrationen, med hänvisning till den nya terrorlagen. Polisen gjorde dock bedömningen att det inte är ett brott mot den nya terrorlagen att visa PKK-symboler. Lagen gör det förbjudet att ”främja, stärka eller understödja” en terroristorganisation.

För att bli straffad krävs det att en person gör någon typ av åtgärd inom ramen för terroristorganisationens verksamhet. Lagen förbjuder uppmaning till deltagande. Det är en oklar gränsdragning av vad som är tillåtet eller inte.

— När ger man uttryck för en åsikt, och när kan man se det som att nån uppmanar andra att delta i en terrorklassad verksamhet, säger Mikael Ruotsi, lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

Lagen behöver prövas rättsligt för att det ska bli mer klarhet över var gränsen går. Mikael Ruotsi säger att polisen måste vara noga med vilka fall de väljer att pröva lagen på, för att inte i onödan inskränka på yttrande- och demonstrationsfriheten.

— Från min utgångspunkt framstår det som rimligt att man inte ingriper mot en demonstration där man viftar med flaggor. Det bör krävas nånting mer för att det ska vara straffbart, till exempel uttalanden om att ansluta sig eller plakat med uppmaningar på, säger han.

Han får frågan om en demonstration med IS-flaggor hade varit straffbar eller inte.

— Det har jag inget svar på. Men jag tror att det kan bli en glidning mellan olika terrorklassade organisationer beroende på hur allvarligt hot man tycker att de utgör. Det är inte helt lätt att förutspå hur lagen kommer att tillämpas, säger Mikael Ruotsi.