KLANSAMHÄLLET. Ledaren för Liberalerna vill inte att klaner utpekas i debatten om den kraftigt ökade kriminaliteten i landet, för hon tillhör själv en av klanerna som är en del av problemet.

Nyamko Sabuni. Foto: Wille Öhgren (CC BY-SA 4.0)

— Det är viktigt att skilja på klaner. Jag skulle själv säga att jag är från ett klansamhälle. Mitt folk är också en klan. Det är inte klan som är problemet. Tvärtom är det stora delar av världen som måste organisera sitt liv i form av klaner för det finns inget samhälle som bistår, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i en intervju till den agendajournalistiska tidningen Dagens Nyheter.

— Det är inget fel på klaner. Jag skulle hellre säga släktbaserade kriminella gäng. Man ska passa sig för att se klaner som något i sig negativt, fortsätter hon.

Samtidigt säger Sabuni att de släktbaserade kriminella gängen ofta präglas av förtryck och hederskultur i utsatta områden. Klaner kommer inte att försvinna, säger hon, och vill göra en distinktion mellan det inarbetade begreppet ”släktbaserade kriminella gäng” och klaner.

Svenskspråkiga kommentarer på sociala medier förefaller vara övervägande negativa. Många anser att det är ett problem att – som det uttrycks på många håll – att Sabuni är del av en klan som har infiltrerat samhället för att ta över och styra det.

Några fäster särskild uppmärksamhet vid uttalandet att ”stora delar av världen … måste organisera sitt liv i form av klaner för det finns inget samhälle som bistår” är en omskrivning för att det är klanerna som utgör mångkulturens samhälle och organisation, och därmed per definition syftar till att ta över det samhälle vilket NOA-chefen Linda H. Staaf varnar för.

Ytterligare några kommentatorer tar Sabunis ord att ”man ska passa sig för att se klaner som något i sig negativt”, som ett hot.

Klanerna kommer inte att försvinna i mångkulturens Sverige, enligt Sabuni själv.


  • Publicerad:
    2020-09-20 10:10