Under en längre tid har dalamedias bevakning av bland andra Motståndsrörelsen ökat, så på grund av aktivisternas enträgna arbete där. Detta har fått Ung Vänstermedlemmen och främlingen Daniel Riazat att komma underfund med hur han skall kunna kickstarta sin politiska karriär – genom den tvärpolitiska organisationen Dalarna mot rasism.

Daniel Riazat berättade i början av året i en artikel i Dalademokraten att han då skulle börja satsa på politiken på allvar och att han siktar på riksdagen, han förklarade sig även villig att bli ordförande för Ung Vänster Dalarna om han blev erbjuden. Till tidningen förklarar han nämligen att han vill bli en ledare och att han tror sig ha de egenskaper som krävs. För att framhäva sig själv och därmed ge sin politiska karriär skjuts startar han nu nätverket Dalarna mot rasism.

Ett svar på aktivisters effektivitet
Riazat, hemmahörande i Falun där han till vardags studerar på Haraldsbogymnasiet, menar att ”högerextremister” (läs. nationalsocialister) flyttat fram sina positioner i Dalarna och att dessa utgör ett hot även om de inte får politiskt inflytande. Han menar även att hot och trakasserier från ”nazister” blivit allt vanligare.

Vad det egentligen handlar om är att Motståndsrörelsens aktivister markerat sin närvaro genom upprepade offentliga aktioner av olika slag vilket i sin tur lett till ett ökat intresse för organisationen. Att försöka sammankoppla oss med känsloord som ”hot och trakasserier” är en väl beprövad taktik för dem vars egentliga intresse ligger i att förhindra systemkritisk information och organisering.

Daniel Riazat som har flera motiv för sitt grundande av det antirasistiska nätverket (vänsterideologin, sin etniska tillhörighet och viljan att bli en ledare) har erbjudit skolor att komma och föreläsa om ”nazism och rasism” men dessa har avböjt eftersom de anser att lärarna sköter den biten själva. Detta tror dock inte Riazat på eftersom lärarna inte har den kunskap som krävs – en kunskap som tonårige Daniel Riazat månne besitter?

Riazat berättar även att de samarbetar med Expo för att kartlägga ”nynazismen” i Dalarna ordentligt. I praktiken betyder detta att man skall registrera individers åsikter och politiska engagemang i syftet att, vad? Detta förklaras inte i artikeln.

Gratiskonsert och misslyckad föreläsare som kickoff
Även fast arbetet med nätverket inte beräknas komma igång ordentligt förrän under 2010 skall projektet lanseras den 9 november i Falun med en stor konsert. Själv tror initiativtagaren på ett par tusen besökare.

En av huvudattraktionerna kommer att vara Johnny Höglin. Denne person är en sorlig historia som vi tidigare berättat om varför vi lämnar det hela därhän. Dock kan vi konstatera det glädjande med att man använder honom som föreläsare och vår förhoppning är att man använder hans berättelse som grund när man utarbetar taktiker mot oss.

Vi önskar Dalarna mot rasism och Daniel Riazat lycka till, de kommer att behöva det. Men kom ihåg, man kan inte stoppa en idé vars tid är inne!


  • Publicerad:
    2009-11-05 00:00