Ungerskfödde Charles Zentai kommer inte lämnas ut från Australien för att stå till svars för påstådda krigsförbrytelser i Ungern. Det beslutade Australiens högsta domstol i dagarna.

Charles Zentai, som ingick i den ungerska armén under andra världskriget, har under en tid stått med på Simon Wiesenthal-centrets ”list of most wanted Nazi war criminals”. Efter att ha levt ett stillsamt liv i Australien under många år blev Charles Zentai, 90, uppletad av ”nazistjägaren” Efraim Zuroff från Simon Wiesenthal-centret.

Enligt Simon Wiesenthal-centret hade Zentai mördat en judisk man under sin tid i Budapest 1944. Detta eftersom den judiske mannen vägrat bära den gula davisstjärnan. Simon Wiesenthal-centret försåg åklagare i Australien med sina fakta för att få Zentai utlämnad till Ungern, där man hade hoppats på att han skulle tillbringa sina sista år i fängelse.

Zentai har hela tiden förnekat att han ens varit i Budapest under den aktuella dagen. Han har även utfört ett lögndetektortest, utförd av Australian Polygraph Services. Den ansvarige för lögndetektortestet, Gavin Willson, har uttalat att det råder ”ingen tvekan” om att Charles Zentai talar sanning. Det som dock fick Australiens högsta domstol att inte lämna ut Charles Zentai var att brottet ”krigsbrott” inte existerade i Ungern 1944.

Detta är den andra bakslaget för Simon Wiesenthal-centret på kort tid. I just Ungern kan nämnde Efraim Zuroff komma att åtalas för att ha spridit falska uppgifter om en annan påstådd krigsförbrytare. Kanske börjar allt fler tröttna på att judiska ”nazistjägare” far land och rike runt och dikterar krav på nationer.

Nazi suspect Charles Zentai wins Australia extradition case


  • Publicerad:
    2012-08-15 23:52