DANMARK. Det finns inte längre plats för så kallade kvotflyktingar i Danmark. Den danska regeringen har därmed beslutat sig för att sätta ett stopp för mottagandet på obestämd tid.

danmark

Danmarks integrationsminister Inger Støjberg från det konservativa partiet Venstre.

Tidigare har Danmark tagit emot ungefär 500 så kallade kvotflyktingar varje år sedan 1989 genom FN:s flyktingorgan UNHCR:s kvotsystem. Nu blir det dock stopp av mottagandet på obestämd tid. Åtgärden är en liten del av det åtstramningspaket som den danska regeringen har tvingats genomföra efter den rekordstora massinvandring som ägde rum 2015.

— Det har kommit för många asylsökande till Danmark, det är helt enkelt fullt i Danmark. Därför måste vi fatta detta drastiska beslut, säger Danmarks integrationsminister Inger Støjberg.

De nya reglerna om att upphöra med mottagandet av kvotflyktingar får stöd i Folketinget. Bland annat stöds det av danska Socialdemokraterna.

I dagsläget är det 27 länder som tar emot kvotflyktingar. Sverige tar emot ungefär 2000 kvotflyktingar varje år. Finland och Norge har under de senaste åren ökat mottagandet av dessa till följd av den så kallade flyktingkrisen.

Källa:
Danmark stoppar kvotflyktingar på obestämd tid


  • Publicerad:
    2016-09-14 20:00