MASSINVANDRING. Efter de senaste bränderna som skett på planerade asylboenden runtom i Sverige har därför Migrationsverket nu beslutat att deras förteckning över asylboenden ska hållas hemlig. Det gäller både nya och redan etablerade boenden.

Senaste igår anlades det en brand i ett asylboende i Färingstofta i Skåne och det är bara ett av flera bränder som skett under de senaste veckorna. Därför har Migrationsverket nu beslutat att det ska bli svårare att ta fram adresser till befintliga eller planerade boenden.

De 66 000 tillfälliga boendena som nyligen presenterades för regeringen är sekretessbelagda och Migrationsverket har också beslutat att deras förteckningar över asylboenden ska hållas hemlig.

— Säkerhetsläget har försämrats och det är oroande med alla bränder. Vi sekretessbelägger boendena så att informationen inte blir medial, säger Willis Åberg, verksamhetschef på Migrationsverket. Han fortsätter:

— Vi försöker vara en öppen myndighet med i här det läget tror vi att det är bättre att sekretessbelägga för att minska hoten.

Källa:
Nu blir alla asylboenden hemliga


  • Publicerad:
    2015-10-28 12:45