SVERIGE 2015. Brukar du få legitimera dig när du visar biljetten ombord på SJ:s tåg? Det behöver du inte längre om du är en illegal invandrare.

Mot bakgrund av den ständigt ökande massinvandringen till Sverige och att ”antalet människor på flykt ökat över hela landet under sommaren” har SJ nu fattat ett nytt beslut.

Beslutet innebär att id-kravet ombord på tågen slopas, men bara för invandrare som inte kan eller vill uppvisa giltig legitimation. I praktiken innebär detta att man istället för att rapportera misstänkta illegala invandrare till polisen skyddar dem från polisen.

SJ:s kommunikationsdirektör Monica Berglund tycker nu det är hög tid för SJ att visa sin ”humanitära sida”:

— Vi har ju märkt en ökad tillströmning av flyktingar från Europa som kommer hit och vill åka tåg, framförallt i Malmö. Sista veckan har vi följt utvecklingen med allt det som hänt i Syrien. Normalt måste man kunna identifiera sig mot det namn som står på biljetten, har man inte id-handlingar som styrker vem man är så är biljetten dyrare. Vi kände att vi ville ta bort det kravet för att istället ge dem som är på flykt möjlighet att köpa de billigare biljetterna, säger hon.

Förutom detta låter SJ nu ”flyktingarna” ta med sig mer baggage på tågen än vad som är tillåtet och tar även bort tilläggsavgiften som tillkommer när man köper biljetter ombord på tågen.

På frågan om varför SJ endast informerat om detta internt svarar Berglund följande:

— Den målgrupp som vi vill nå är ju inte här i Sverige, så det finns ingen mening med att gå ut med extern kommunikation på svenska. Det viktiga är att vi informerar i det personliga mötet, ombord eller i våra resebutiker.

Källa:
SJ slopar id-kravet ombord för att hjälpa flyktingar


  • Publicerad:
    2015-09-07 23:10