EUROPA. Efter att man misslyckats med att fördela de 120 000 invandrare som redan anlänt till Europa kommer man nu att hålla ett nytt möte den 22 september.

eu

Efter att medlemsländerna i Europeiska unionen misslyckats med att komma fram till hur man ska fördela de 120 000 invandrare som nu befinner sig i Ungern, Grekland och Italien så kommer ett nytt möte att hållas den 22 september. Det är ordförandelandet Luxemburg som kallar till mötet där man ska utarbeta en mekanism som kan fördela de redan anlända invandrarna.

Den massiva invandringen har skapat spänningar mellan bland andra Tyskland och de övriga unionsländerna då Tyskland tar emot överlägset flest invandrare. Även flera av östländerna har sagt nej till att delta i ett eventuellt kvotsystem.

Källa:
Nytt EU-möte om flyktingkrisen nästa vecka


  • Publicerad:
    2015-09-15 19:30