GALENSKAP. Regeringen föreslår flera ändringar i en ny proposition för att ”modernisera” reglerna för assisterad befruktning och föräldraskap. Bland annat vill Sveriges statsminister Stefan Löfven att ”en man som föder barn” ska anses vara barnets pappa.

Regeringen föreslår flera ändringar i en ny proposition för att ”modernisera” reglerna för assisterad befruktning och föräldraskap. I förslaget står bland annat:

Det nya reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.

Propositionen, som mötts att hård kritik och hån på Internet, påstås ha som syfte att skapa ”modernare” regler vid ”situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet”.

Källa:
Regeringens proposition 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap


  • Publicerad:
    2018-03-23 08:20