I ett samarbete mellan mjukvarujätten Microsoft och New Yorkpolisen har ett nytt övervakningssystem tagits fram, som enligt utvecklarna ska ”göra brottsbekämpningen mer effektiv”.

I systemet, som kallas Domain Awareness System (DAS), finns bland annat inbyggda funktioner för att upptäcka och larma om misstänkta paket och fordon. Detta ska bland annat åstadkommas med hjälp av ”smarta kameror” och elektronisk avläsning av registreringsskyltar.

Det nya systemet är tänkt att marknadsföras över världen, men redan innan det lanserats har det mötts av ett visst motstånd från integritetsaktivister. Dessa menar att ”det är skandal att Microsoft och New Yorkpolisen beskriver lokaliseringsdata från registreringsskyltsläsare som data för allmän säkerhet”. Aktivisterna menar även att övervakningssystemet kan komma att användas för att övervaka även laglydiga medborgare.

I dagsläget har ungefär 3000 slutna övervakningssystem kopplats till DAS och datainsamlingen har redan påbörjats.

DAS ska inte bara användas för brottsbekämpning i realtid, utan även för att ”identifiera hot och förebygga brottslig verksamhet”.


  • Publicerad:
    2012-08-11 22:47