YTTRANDEFRIHET. Socialdemokraterna vill att människor med åsikter som strider mot regeringens ska hindras från att resa mellan olika länder. På så sätt hoppas man att endast människor med ”rätt” åsikter kan knyta internationella kontakter.

Samtidigt som flera vita personer har givits inreseförbud till Storbritannien, bland andra Brittany Pettibone, Martin Sellner och Lauren Southern, har Socialdemokraterna skrivit ett utkast till ett förslag om att människor som sprider ”hat”, det vill säga vissa former av religiös övertygelse eller politiska åsikter som skiljer sig från den svenska regeringens, ska få inreseförbud till Sverige.

Det är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Anders Ygeman som den 26 mars presenterade regeringens ambition. Regeringen vill att svenska myndigheter, konsulat och ambassader ökar kontrollen över situationen med oönskade människors hittills alltför fria rörlighet.

— Den religiösa och den politiska extremismen är ju den främsta grogrunden för terrorism och terrorhot som vi ser just nu, påstår Anders Ygeman till SVT Nyheter.

Detta är orsaken till att Socialdemokraterna nu föreslår att ”hatpredikanter” och andra ”extremister” ska nekas inresa i Sverige.

— Det handlar om hat- och hotpredikanter inom den religiösa miljön, som muslimska extremister eller kristna extremister, och det kan handla om den högerextrema miljön. Tyvärr har vi sett ett antal exempel på människor från den politiska och religiösa miljön som har kommit till Sverige för att sprida hat och hot, och som borde nekas inresa i Sverige, säger Ygeman.

Ygemans riksdagsgrupp föreslår inte oväntat att denna sanktionslista ska samordnas inom hela EU. Listan ska säkerställa att myndigheter i hela EU hindrar sådana så kallade hat- och hotpredikanter att resa in i Schenegenområdet. Lyckas inte EU med en sådan samordning, är Socialdemokraterna beredda att själva skapa en hård nationell lag mot oliktänkande.

Moderaternas rättspolitiska talesman Tomas Tobé stöder Socialdemokraternas förslag. Han tycker att det ”givetvis” är viktigt att vi har yttrandefrihet i Sverige, men att yttrandefriheten samtidigt ska slopas.

— Det är givetvis viktigt att vi ska ha yttrandefrihet i Sverige, men det är inte detsamma som att vi ska ge fritt spelrum till islamister eller nazister att predika hat, så jag tycker att det i grunden är vettigt att försvåra för de här personerna att komma in i Sverige.

Tobé ger sina förment politiska motståndare den sedvanliga kängan genom att kritisera Socialdemokraterna för att ännu inte ha infört de föreslagna inskränkningarna, eftersom de har suttit i regeringsställning så länge och ändå inte gjort slag i saken.

Tobé väljer därmed att ignorera att detta är en fråga som inte har dykt upp i samband med de miljontals muslimska rasfrämlingar som har importerats till EU och tillåts föröka sig här, utan när enskilda EU-länder nyligen har gått ut hårt och förbjudit ett fåtal fredliga konservativa opinionsbildare och konferensdeltagare att träffas för att diskutera politik i strid med EU:s avsikter.

I samband med Nordiska motståndsrörelsens Göteborgsdemonstration den 30 september ålades personer från Tyskland, Danmark, Finland och Portugal med inreseförbud efter att svensk polis fattat misstanke om att de hade för avsikt att delta på den grundlagsskyddade demonstrationen. Tidigare har alternativhögerprofilerna Andrew Anglin och Richard Spencer stoppats, och det har även föreslagits att Storbritannien ska ge USA:s president Donald Trump inreseförbud.

Källa:
S vill stoppa hatpredikanter från inresa i Sverige


  • Publicerad:
    2018-03-27 09:30