KULTURMARXISM. Tidningen Financial Times har utvecklat ett verktyg som automatiskt varnar dess journalister om deras artiklar citerar för många män. Syftet är att på tvingande väg inkludera fler kvinnor i texterna.

Financial Times högkvarter. Foto: Financial Times/Creative Commons

Den brittiska affärstidningen Financial Times har låtit utveckla en ”bot” som analyserar pronomen och tilltalsnamn för att avgöra om källan är manlig eller kvinnlig. Journalister blir sedan varnade om de inte framhäver kvinnor tillräckligt mycket i texten, redan medan den skrivs.

Ledningen för tidningen säger sig vara intresserade av att attrahera fler kvinnliga läsare. Egna undersökningar som tidningen gjort sägs påvisa att kvinnor ogillar när artiklar förlitar sig mycket på citat från män. Det nya verktyget ska tvinga skribenterna att medvetet söka efter kvinnor att inkludera i artiklarna.

Enligt tidningen The Guardian visar experiment att det är mer troligt att kvinnor klickar sig vidare på en bild av en kvinna än på en bild bara innehållande män.

— De som använder sig av en hög andel citat från kvinnor har även fler kvinnor på deras bilder, och deras artiklar är vällästa av kvinnor, skriver Financial Times vice chefsredaktör Roula Khalaf i ett internt e-postmeddelande.

Den nya kulturmarxistiska ”boten” analyserar inte bara på kön i texterna, utan larmar även för etnicitet, för att tvinga in fler röster från minoriteter i artiklarna, berättar Khalaf.

Financial Times nuvarande chefredaktör Gillian Tett, som sägs vara motståndare till kvoteringen, förväntas bli utbytt på posten nästa år.

Källa:
Financial Times tool warns if articles quote too many men


  • Publicerad:
    2018-11-20 09:40