Minns ni de apatiska flyktingbarnen som skapade stora rubriker? Barn till familjer som skulle utvisas fick sådana uppgivenhetssymtom att man fruktade för deras liv. Vissa hade mage att ifrågasätta sanningshalten i deras sjukdomstillstånd och hävdade att det snarare handlade om taktik från familjerna sida, men dessa brännmärktes snart. Nu kan vi däremot berätta att 31 av 40 av dessa barn har tillfrisknat.

Sedan i mars 2005 har man inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm utvecklad vården för de apatiska flyktingbarnen. Till sist har man så nått resultat och tillfrisknandena ramlar in. Men det är inte i första hand vården som gjort skillnad.
– Uppehållstillstånd är den enskilt viktigaste faktorn, berättar Lotta Wiberg, chef för Flyktingenheten vid barn- och ungdomspsykiatrin, till DN.

Hon är författaren till rapporten ”Från uppgivenhet till skolstart” som offentliggjordes igår, torsdag. Av denna framgår att vården spelat in, men att just uppehållstillstånden varit avgörande.
– Uppehållstillståndet gör så att föräldrarna och familjen förstår att det finns en framtid. Och när föräldrarna har hopp kan man också vinna över barnet, förklarar Lotta Wiberg för DN.

Vidare berättar Lotta Wiberg att många av de (tidigare) apatiska flyktingbarnen nu kunnat börja i skolan. Speciellt minns hon en pojke som under två år suttit apatisk i en rullstol och tvingats bli matad genom en slang till magen av sina föräldrar.
– När jag kom tillbaks efter semestern åkte han skateboard i våra behandlingslokaler. Det var en fantastisk upplevelse – det är sådant som gör att det blir roligt att gå till jobbet varje dag.

Kanske har man funnit lösningen på diverse olika sjukdomar som drabbat flyktingar i Sverige vilka fått avvisningsbeslut. Kan det vara så att ett uppehållstillstånd är den medicin som behövs? Varför inte utfärda en generell amnesti och därmed bota sjukdomar i ett tempo inte ens Jesus Kristus lyckades med. För det kan ju inte vara så, att de apatiska flyktingbarnen av sina föräldrar, användes som brickor i ett spel i syfte att roffa åt sig ett uppehållstillstånd. Nej, Gud förbjude sådana hädiska tankegångar. Friska är de i alla fall, och familjerna får stanna.


  • Publicerad:
    2006-12-22 00:00