Juden Emerich Roth har av den svenskfientliga tidningen Aftonbladet fått den så kallade hedersutmärkelsen ”Årets livsgärning 2012”. Han blir kallad en ”Svensk Hjälte” i juryns motivering för sitt ”lidande i koncentrationslägren” samt för att han ”motverkar rasism och utanförskap”.

emerich_roth

Emerich Roth är en så kallad förintelseöverlevare och lever på att åka land och rike runt för att föreläsa. Framför skolklasser och föreningar står han dag ut och dag in och påstår att han har överlevt fem läger under andra världskriget. Han avverkade dessa fem, av honom kallade förintelseläger, under en period av 14 månader och kom sedan till Sverige för att utbilda sig. Han bildade föreningen Förintelsens överlevande som samlat ihop andra ”förintelseöverlevare” för att föreläsa. De uppger att deras syfte som förening är bland annat ”att föra minnet av Förintelsen vidare till de nya generationerna” och ”att sprida kunskap om Förintelsen”.

Roth har även skapat en fond med det narcissistiska namnet Emerichfonden. Denna fond har tillsammans med Allmänna Arvsfonden finansierat och tagit fram ett läromedelspaket om ”Förintelsen” för att säkra framtida propagerande i skolor. Allmänna Arvsfonden är en statlig fond som automatiskt blir arvinge när man dör om man ej har levande nära familj eller släktingar. Detta kan man undvika genom att skriva ett testamente med direktiv att utesluta Allmänna Arvsfonden som arvinge.

Roth har sedan starten av sin föreläsningskarriär även haft ett nära samarbete med den statligt finansierade avhopparverksamheten Exit. Roth påstår att genom Exit har 800 ”hatare” lämnat den nationella rörelsen. Med tanke på Roth sedan tidigare klarlagts vara en patologisk lögnare, då flera av hans påståenden kan vederläggas utan vidare, bör man ta dessa uppgifter med en stor nypa salt.

Att Aftonbladet utsett Emerich Roth till en svensk hjälte är en tydlig del i deras försök att påtvinga folket multikultur genom den makt som media av idag innehar. Samma tidning bedriver i dagsläget en kampanj, ”Granska skiten”, bland andra Nordfront.


  • Publicerad:
    2012-12-16 18:16