AKTIVISM. En större grupp motståndsmän och kvinnor intog Ludvikas centrala delar den 7 april för informationsspridning om Motståndsrörelsen och vår politik inför valet.


Med fanor, banderoll och flygblad delades gruppen upp i två delar inför lördagens landsomfattande aktivitet. Den ena ställde sig utanför det välbesökta systembolaget och den andra intog gågatan bland diverse butiker.

Som vanligt var det övervägande positiv respons bland Ludvikaborna och flera kommenterade bestämt att de skall rösta på Nordiska motståndsrörelsen i valet och frågade om valsedlar och när de blir tillgängliga. Några gav dessutom spontant kontantdonationer till Motståndsrörelsen på plats.

Efter några timmars konstruktiva och positiva utbyten med lokalbefolkningen avrundades aktiviteten och man kan åter igen konstatera att det finns riktigt mycket sympati för Motståndsrörelsen i Dalarna.

Nordfronts utsände fick en pratstund med Markus Nordh som är gruppchef i kampgrupp 502 i Dalarna och som själv deltog på lördagens offentliga aktivitet.


Vad var syftet med dagens offentliga aktivitet?
-Syftet med aktiviteten var att träffa människor för att kunna dela ut våra valflygblad till dem samt att diskutera organisationens åsikter och våran valsatsning.

Var befann du dig under lördagens aktivitet och vilken uppgift hade du?
-Jag befann mig på stan/torget/ gågatan där jag deltog i arbetet med att dela ut flygblad och diskutera med människor.

Hur upplevde du att stämningen var bland Ludvikaborna i relation till Motståndsrörelsens närvaro i staden?
-Där jag befann mig var stämningen god, många var positiva och tyckte att det var glädjande att det finns några som vill förändra samhället. Samtidigt finns det fortfarande de som inte ser eller hör något och tror att samhället ser ut som det gjorde för 40 år sedan.

Hade du personligen någon intressant konversation med någon förbipasserande under vistelsen där?
-Ja, jag hade många givande samtal och flera personer var ivriga att få komma med sina idéer på vad vi i Motståndsrörelsen kan göra för att lyckas ännu bättre framöver.

Avslutningsvis vill jag fråga dig om du har något du vill hälsa läsarna inför 1 maj?
-Ja se till att sluta upp i demonstrationen du med. Har du som läsare deltagit på en av våra demonstrationer tidigare så vet du hur fantastiskt det är och har du inte gjort det så kan jag säga att det är få saker som går upp mot att deltaga på en av Motståndsrörelsens demonstrationer.


  • Publicerad:
    2018-04-11 20:00