Lördagen den 3:e november samlades delar av Kampgrupp 203 för att ha en offentlig aktivitet vid Torp köpcentrum i Uddevalla. Man ställde upp utanför City Gross för att dela ut flygblad.

Efter 15 minuter på plats så märkte personal i butiken att deras kunder tog emot politisk information. Detta kunde naturligtvis inte få ske, så ännu en gång placerades en soptunnevakt vid entrén som uppmuntrade folk att slänga flygbladen, medans denne ringde efter väktare och polis.

Då soptunneväktaren inte fick gehör från ordningsmakten och diskussionerna på utsidan fortsatte, försvann hon in i butiken för att senare återkomma med två telefoner där den ena användes i fotoduell med en fotograf på utsidan.

De tog sig även tid till att sätta upp affischer, som visar hur lättkränkt personal denna butik har. Vilket ledde till att förbipasserande blev än mer intresserade av vad aktivisterna delade ut som kunde leda till denna reaktion.

Efter goda diskussioner och en hel del flygblad som bytt ägare avrundades aktiviteten. Nöjda och utan en skymt av ordningsmakten gick gruppen tillbaka till bilarna.


  • Publicerad:
    2018-11-03 17:30