Lördagen den 3/12 höll Näste 4 återigen en offentlig flygbladsutdelning på Östersunds gator för att informera invånarna om dagens ohållbara situation och dess konsekvenser.

Dagen började med en god uppslutning av kamrater, som därefter begav sig mot stadens centrum för att påbörja flygbladsutdelningen.

Många nyfikna flanörer passade på att diskutera med Motståndsrörelsens aktivister.

Efter drygt en halvtimmes delande dök en så kallad ”godhetsknarkare” upp och påstod att aktivisternas syfte på platsen var att provocera, men vad som egentligen var ”provocerande” framgick aldrig. Då passade han på att dra upp det så kallade ”rasistkortet” istället, självklart till ingen nytta.

Kort därefter dyker polisen upp trots påstått ”bristande resurser”. Till en början blev en av poliserna hetsig, men lugnade snabbt ner sig. Troligtvis insåg han att det inte fanns någon anledning att hetsa mot aktivisterna som inte bröt mot några lagar.

Överlag var responsen god från invånarna, och betydligt bättre än förra gången det hölls en offentlig aktivitet i staden.

Intresset för Nordiska motståndsrörelsen har ökat betydligt i Östersundsområdet, så även ett rekryteringsmöte hölls denna dag.

Efter två timmars lyckad flygbladsutdelning avslutades aktiviteten och aktivisterna begav sig hemåt.

Vill även du göra din plikt för att rädda vårt folk? Anslut dig då genast till Nordiska motståndsrörelsen!

261


  • Publicerad:
    2016-12-06 17:10