Lördagen den 20/2 så begav sig Kampgrupp 501 i Näste 5 ut för att bedriva offentlig aktivitet i Rättvik och Leksand.

Man började i Rättvik och ställde upp sig med fana och flygbladsutdelare i centrala delarna av staden. Reaktionerna på motståndsmännens närvaro var blandad men övervägande positiv. Personer som uppenbart inte gillade aktivisternas närvaro, av oklar anledning, visade detta genom att bete sig ytterst ociviliserat och rabiat. Inga diskussioner kunde hållas med dessa personer då de verkade oförmögna att uppföra sig hövligt.

Nästa plats för dagen blev ett återbesök i Leksand, där aktivisterna var förra helgen. Man ställde upp sig utanför en dagligvaruhandel med fana, banderoll och flygbladsutdelare. Reaktionerna i Leksand var väldigt blandade, men det intressanta var den pöbelsamling som höll på att ske på grund av motståndsmännens närvaro. Likasom i Rättvik så var de negativt inställda människorna rent utav bindgalna, men helt ointresserade av att föra en sansad diskussion. Man var väldigt intresserad av att få med samtliga aktivister på bild. Man såg även att personer plockade upp telefonen i förtvivlan, antagligen för att ringa polisen. Detta bekräftades senare, så även att man försökt fått butikspersonalen att tillkalla ordningsmakten.

Vid dessa tilltag så bestämde aktivisterna att förlänga sin närvaro på platsen. Men när pöbeln av yttrandefrihetsmotståndare sakta löstes upp så fann man det inte längre nödvändigt att stanna kvar utan avslutade dagens offentliga aktiviteter.

Stärkta av dagens uppståndelse bestämde sig aktivisterna på vägen hemåt att Leksand kommer besökas igen inom kort. Aktivisterna vill låta hälsa yttrandefrihetsmotståndare som beter sig ohövligt och ociviliserat att vi aldrig kommer ge vika för er, gatan och morgondagen tillhör oss!

Rättvik1


  • Publicerad:
    2016-02-21 18:30