Klockan 14:00 på lördagen, samlades cirka 120 patrioter i Vasaparken för att lyssna på Svenska motståndsrörelsens talare Magnus Söderman. Dagens tema gick som utlovat under parollen: ”Mångkulturen och förstörelsen av Sverige”. Denna gång var platsen inte inringad av kravallstaket och poliser, vilket ledde till att även förbigående lördagsflanörer kunde lyssna på talet.


Inför mötet
Med tre dagars varsel offentliggjordes mötet på Internet. Platsen Vasaparken valdes för att det är en naturskön plats som ändå ligger relativt centralt i Stockholm. Dessutom passar den för offentliga tal då det rör sig mycket folk på platsen. Ursprungligen hade vi tänkt hålla mötet på Medborgarplatsen men den var tyvärr upptagen just denna helg. Organisationen sökte denna gång tillstånd för att få hålla möte. Detta som en empirisk studie i hur vi skulle bli behandlade av stockholmspolisen.
Kontakter togs även med andra nationella krafter i Stockholm redan innan offentliggörandet. Många ställde sig mycket positiva till att medverka trots att de inte är anslutna till Nationell Ungdom eller Svenska motståndsrörelsen vilket får ses som mycket positivt.


Uppställda i Vasaparken (Foto: Maria Björdén, Nationell Ungdom)

Mötet
De flesta som skulle medverka på mötet samlades innan på Karlbergs pendeltågstation. Därifrån tågade patrioterna i samlad trupp mot Vasaparken som ligger geografiskt närbeläget. Väl på plats slogs alla av samma förvånade tanke, var är motdemonstranterna? Vid genomgång med polisens insatsbefäl dagen innan blev vi informerade om var motdemonstranterna (läs: regimens nyttiga idioter) skulle placeras om de behagade dyka upp, men den platsen var helt tom. Detta trots att det bevisligen fanns många anhängare av extremvänstern på plats i staden på grund av en konsert kvällen innan där bl a bandet ”International Noice Conspiracy” uppmanade till motdemonstration mot vårt möte i Vasaparken.
Vid talets inledning höjde en person, som tyvärr blivit försedd med för låga halter av manligt könshormon, sin späda stämma och utropade ”-Vi är många vi är starka krossa rasismen nu”.


”Den feminiserade mannen” får nyttiga
tips från polisen.
(Foto: Maria Björdén, Nationell Ungdom)

Så värst många och starka var dock inte de anti-svenska krafterna denna dag varför de samlade patrioterna inte kunde göra annat än att skratta åt personen, och polisen bad därför denne nyttiga idiot att vara tyst för sin egen säkerhets skull.

Magnus Söderman höll som vanlig ett eggande och informativt tal som sammanlagt varade i cirka 40 minuter. Vi skulle gärna presentera hela innehållet i talet här men vi väljer att inte göra det. Ett tal skall upplevas på plats. Om det enbart läses som en text förlorar det många viktiga dimensioner.

Efter talet kom flera intresserade personer fram och frågade om talet och Svenska motståndsrörelsen. De flesta av dessa var positiva till hela arrangemanget.

Total flopp för extremvänstern
Inför mötet hade de svenskhatande krafterna med extremvänstern i spetsen utlovat att de skulle försöka sabotera arrangemanget med fysisk kraft. Arrangörerna och mötesdeltagarna var givetvis förberedda på en utveckling där vi skulle, med fysisk styrka, bli tvungna att tillkämpa oss rätten att hålla vårt möte. Då talet var över nåddes vi av underrättelser om att en skara individer, fientliga mot svenskars rätt till yttrandefrihet, hade samlats några kvarter ifrån mötesplatsen. En stor del av de närvarande patrioterna valde då att söka närkontakt med dessa individer för att lära dem att inte försöka stoppa yttrandefriheten i fortsättningen. Polisen valde då att skydda regimens hantlangare vilket ledde till att många patrioter tillfälligt greps och avvisiterades för att försöka lugna ner den upphetsade stämningen som då rådde bland svenskarna på platsen.
Efter extremvänsterns fiasko har flera patriotiska bedömare gjort analysen att den vänsterextrema rörelsen nu kan betecknas som, i stort sett, obefintlig i Sveriges huvudstad. Något som måste ses som en stor framgång för den nationella rörelsen.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att Organisationen lyckades med sitt uppsåt, att hålla ett offentligt möte i nordens näst största stad. De svenskhatande krafter som försökte stoppa oss gjorde det inte.

Vi vill även härmed passa på att tacka, förutom våra egna aktivister, de individer från övriga organisationer samt organisatoriskt obundna som slöt upp till mötet samt på andra sätt bidrog till att hjälpa till.


  • Publicerad:
    2004-05-30 00:00