Vi är få, unga och utan några stora resurser. Många ogillar oss och vi kämpar mot enorma krafter. Mycket talar alltså mot våra möjligheter att nå framgång. Men trots detta fortsätter vi att kämpa, tack vara vår fullständiga tillit till nödvändigheten av vår kamp för vårt lands framtid.

Offervilja är ett nyckelbegrepp och vi måste vara införstådda med att våra motståndare inte kan besegras med en halvhjärtad insats. En förutsättning för att vår rörelse skall bli stor och framgångsrik är att vi ställer höga krav på oss själva och våra framtida medlemmar. Det är inte antalet medlemmar som det i slutändan kommer an på, om Organisationen kommer att få ett genombrott, utan snarare vad den enskilde medlemmen bidrar med.
Det krävs pengar för att nå ut till den stora massan med vårt budskap. Och vår framtid som en oberoende och stark organisation hänger på att vi nu kavlar upp ärmarna och ser till att bygga en stark ekonomi. Vi kan inte låta oss bli beroende av hjälp utifrån eftersom vi aldrig kommer att få någon sådan, och skulle vi få det kan vi vara säkra på att detta dras in då bidragsgivaren känner sig oroad över den kompromisslösa kamp vi för.
Statligt stöd behöver knappt nämnas. Detta är strikt förbehållet de ”politiskt korrekta” och vi har inte för avsikt att kompromissa vårt budskap till den grad att vi passar in bland de demokratiskt prostituerade.
Vi måste samla alla våra produktiva krafter och arbeta hårt för att få in de pengar som behövs för vår verksamhet. Medlemsavgifter och försäljning av Nationellt Motstånd är en bit på vägen, men att detta täcker upp alla omkostnader skall ingen lura sig till att tro. Det krävs att alla hjälps åt och gör det där lilla extra för att bidra med ytterligare litet till. ”Många bäckar små…” brukar man säga och logiken i detta är glasklar. Fundamentet för Organisationen är klart, nu skall vi gemensamt bygga upp den sten för sten.

Motståndsrörelsen består idag av män och kvinnor som beslutat sig för att satsa allt i den nationella befrielsekampen för våra barns framtid. Genom Nationellt Motstånd skall vi informera och skola våra medlemmar samtidigt som vi skall se till så att nödvändig nationell litteratur finns tillgänglig för alla och envar som vill fördjupa sitt nationella medvetande. Genom detta kommer våra medlemmar att vara än mer beredda att möta ”mannen på gatan” och kunna presentera en sann och trovärdig bild av Organisationen.
Offervilja måste, som sagt, vara ett centralt begrepp inom Motståndsrörelsen. Om vi skall lyckas väcka massan från det apatiska tillstånd de befinner sig i räcker det inte med agitation. Vårt budskap måste först och främst synas genom handling – inte genom ord. Med handlingar menar vi naturligtvis sådana aktiviteter som ger folk ett positivt intryck av rörelsen. Till exempel skall vi hjälpa svenska ungdomar som råkar i konflikt med främlingsgäng att organisera sig i Nationell Ungdom och på så sätt ge dem nödvändig kunskap, både mentalt som fysiskt, att kunna hantera problemen.

Att visa offervilja innefattar mycket. Från de minsta saker som att bidra med någon hundralapp, att införskaffa material som rörelsen behöver, vara återförsäljare åt Nationellt Motstånd, förmedla propaganda och se till att handla svenska/nordiska varor framför utländska med mera – till större saker som att gemensamt med sina överordnade välja en utbildning som Organisationen kommer att ha nytta av, starta ett företag för att ge anställning åt medlemmar etc. Andra kanske bör ge upp ölen och chipsen till förmån för en sundare livsstil med psykisk och fysisk träning.
Som medlem i Motståndsrörelsen måste ens individuella behov vara underordnade alla andra. Jämför det med den rådande mentaliteten som styrs av individualism och materialism. Det kan vara svårt att ställa om sig från en sådan tillvaro, visst, men det är inte meningen att man skall ge upp allt. Däremot måste man allt mer börja tänka på vad som är bäst för Organisationen i först hand. Vi måste gå från att vara en samling individualister till att bli en grupp individer med ett gemensamt mål – nationell seger och folklig överlevnad.
Det är tungt att år ut och år in kämpa för sitt fosterland medan man genomlever allsköns hets och att med jämna mellanrum stämplas som både det ena och det andra. För att klara av detta måste man vara rakryggad och ha en fanatisk tro på grunden för vår kamp – att Sverige skall vara ett fritt och självständigt land styrt av individer med styrka, integritet och en brinnande vilja att försvara folkets intressen för de kommande generationernas skull.

Det vi kräver av våra medlemmar är inte den strängaste disciplin – men däremot anständighet, tro, hängivenhet och arbetsglädje.


  • Publicerad:
    2004-08-09 00:00