Socialstyrelsens rapporterar att det förra året var 145 637 utrikes födda vuxna personer som fick ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Samtidigt var det endast 134 474 personer som är födda i Sverige som fick samma bidrag. 

I den senare gruppen räknar man dessutom in etniska främlingar som är adopterade eller födda i Sverige. 
Detta innebär att invandrare är klart överrepresenterade som socialbidragstagare jämfört med etniska svenskar, både procentuellt sett och i absoluta tal. 
Av alla unga invandrare i åldrarna 18-19 levde fler än var tredje person på socialbidrag år 2011. 

”Ekonomiskt bistånd är tänkt som en kortvarig lösning vid tillfälliga försörjningsproblem, men vi ser ett oroande långvarigt mottagande, främst i storstadsområdena, men också i de 31 största kommunerna med mellan 50 000 och 200 000 invånare,” sade Anette Agenmark, utredare på Socialstyrelsen.

År 2006 var det totalt 84 142 personer i Sverige som klassades som långvariga biståndstagare, då dessa erhållit försörjningsstöd i tio månader eller längre. Denna grupp hade till och med 2011 ökat med 30% till 109 301 personer.

 

Totalt sett var det  4,4 procent av alla hushåll i Sverige som fick ekonomiskt bistånd 2011. Utmärkande kommuner i sammanhanget var bland andra Eskilstuna, Sorsele och Södertälje där mer än var tionde invånare fick bistånd.Relaterat:
Ekonomisk bistånd årsstatistik 2011


  • Publicerad:
    2012-09-09 23:42