CORONAVACCINET. Officiella siffror från den amerikanska folkhälsomyndigheten, (CDC) visar omkring 1400 dödsfall kopplade till vacciner mot Covid-19. Rapporter visar folk som har dött alltifrån någon timme till några dagar efter vaccineringen.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Officiella siffror från Center for Disease Control (CDC), den amerikanska folkhälsomyndigheten, visar att nästan 1400 personer hittills har dött med koppling till vacciner mot Covid-19.

Nyheten togs upp av Henrik Palmgren i den amerikanska alternativmedian Red Ice TV, där han söker i VAERS register efter dödsfall kopplade till coronavacciner.

VAERS, som står för Vaccine Adverse Event Reporting System, är ett statligt program för vaccinsäkerhet, som drivs av myndigheterna CDC och Food and Drug Administration (FDA). När Palmgren undersöker registret får han nästan 800 träffar med rapporter på personer som har dött till följd av, eller åtminstone kopplat till vacciner mot Covid-19.

I skrivande stund finns 1394 dödsfall registrerade i det statliga registret. När man läser rapporterna framkommer det att alla dödsfall inte har varit en direkt konsekvens av vaccinet, utan snarare som medier brukar säga, personer har dött ”i sviterna av” vaccineringen.

I ett fall framkommer det att en patient insjuknat i Covid-19 efter vaccineringen, vilket tros vara en bidragande orsak till dödsfallet.

I andra fall verkar det som att själva vaccinet varit den avgörande faktorn. Flera personer har dött av hjärtattacker i anslutning till vaccineringen, vissa av dem bara ett par timmar efter de tagit sprutan. En kvinna kräktes 4 minuter efter att ha tagit sprutan och mådde illa under eftermiddagen fram till hennes död några timmar senare.

I ett annat fall klagade en äldre herre på smärta i benen ett par timmar efter vaccineringen. Strax därefter hittades mannen avliden i sin säng av personalen på hans äldreboende.

— 800 dödsfall hittills i USA, det är det officiella antalet människor som har dött, med koppling till vaccinet, sa Palmgren i tv-sändningen. Han förklarar också att många av de som dör flera dagar efter vaccineringen, inte nödvändigtvis listas i registret.

— Man får inte diskutera det här på plattformar som Facebook, eller YouTube, eller Instagram, eller något liknande, konstaterar Palmgren.

Det är ännu oklart hur många av de registrerade dödsfallen som är en direkt konsekvens av vaccineringen, men Palmgren anser att det är anmärkningsvärt många som har dött hittills.


  • Publicerad:
    2021-03-13 13:00