SDSA. Pär Sjögren bemöter hets från Dalarnas tidningar. Svar på tal!

Tisdagen den 24 mars skrev Jens Runnberg artikeln ”Nu måste alla motarbeta Dalarnas nazister” på ledarsidan i Dalarnas tidningar. I ingressen på ledarartikeln uppmanas ”anständiga partier” att bekämpa ökade aktiviteter från Motståndsrörelsen och andra nationella.

Jens Runnberg ondgör sig över att tre personer fått förtroendeuppdrag i Dalarna: Pär Sjögren som ersättare i Borlänge kommunfullmäktige, Pär Öberg som ledamot i Ludvika och Johan Karlsson i Säter. Alla tre kom in genom Sverigedemokraternas öppna vallistor.

"Ohederliga" – Pär Sjögren sätter rätt ord på journalisterna i Sverige.

”Ohederliga människor rakt igenom” – Pär Sjögren sätter rätt ord på journalisterna.

Sjögren och Öberg tillhör Svenska motståndsrörelsen som Runnberg titulerar ”den militant nazistiska”. Karlsson tillhör Svenskarnas parti som Runnberg kallar ”nazistiska och brottsbelastade”.

I en artikel ”Här är nazisterna mest synliga” som ledarartikeln hänvisar till förklaras att många nationella aktiviteter ägt rum i Dalarna. Tidningen räknar upp olika aktiviteter som ska ha skett i länet och vad dessa bestått av. Uppgifterna har tidningen hämtat från stiftelsen Expo som är uttalat partisk.

Jens Runnberg förklarar inte på vilket sätt som hans meningsmotståndare skulle bekämpas. Han ger exempelvis inte något besked om det tänkta bekämpandet ska ske genom debatt och argumentation eller på annat vis.

Pär Sjögren som är en av de utpekade i ledarartikeln har svarat på tre frågor från Nordfront.

Vad menar Jens Runnberg med att motarbeta ”Dalarnas nazister”?
– Av tidigare erfarenheter och av deras tidigare resonemang förstår jag vad han menar. Jag tolkar det som att vi ska förhindras att hyra lokaler. De ska smutskasta oss som enskilda personer och brännmärka oss socialt. Hela hans så kallade journalistik bekräftar metoden SDSA som Henrik Pihlström beskrivit i en artikel på Nordfront.

Dalarnas tidningar vänder sig till de “anständiga partierna”. Vad har du att säga om det?
– Plötsligt var ju inte alla människor lika mycket värda längre utan nu delas folk upp i anständiga och oanständiga. Det avslöjar mycket om vilken människosyn Runnberg själv har.

Vad är din syn på journalister i Sverige?
– De är ohederliga människor rakt igenom. Det är fulspel och dubbla måttstockar hela tiden. Fick journalisterna bestämma skulle alla oliktänkare sitta i koncentrationsläger, alla som inte passar in i den av journalisterna förutbestämda åsiktskorridoren.

Pär Sjögren med ett avslappnat bemötande från journalister i Bulgarien. Otänkbart i Sverige där journalister tillämpar "SDSA".

Pär Sjögren med ett avslappnat bemötande från journalister i Bulgarien. Otänkbart i Sverige där journalister tillämpar ”SDSA”.

Fakta: SDSA

Den 21 december 2013 publicerades på Nordfront artikeln Antirasisternas modell ”SDSA”. Artikelförfattaren Henrik Pihlström uppmuntrade till vidare diskussion och föreslog att SDSA skulle etableras som begrepp.

Artikeln var ett försök att med en teoretisk modell förklara hur samhällssystemet behandlar personer med åsikter som inte anses politiskt korrekta.

Rätt tillämpad kan modellen SDSA effektivt skada meningsmotståndare utan att några argument i sak framförs.

SDSA är en förkortning på fyra steg: S(steretyp), D(demonisering), S(stigmatisering) och A(angrip).

Utdrag ur artikeln Antirasisternas modell ”SDSA”:

  • Idén bakom denna modell bygger delvis på historiska erfarenheter om hur hetskampanjer från samhällseliten kan försätta opinionen i ett tillstånd där vidskeplighet och sagoberättelser tar kontroll över det sunda förnuftet.
  • Genom att måla upp en stereotyp reduceras motståndaren till en ytterlighet som många inte känner samhörighet med.
  • När demonisering används syftar allt till att svartmåla motståndaren utan hänsyn till hur det egentligen förhåller sig. Bilden ska vara svart och vitt; ont ska stå mot gott.
  • Stigmatiseringens budskap är att du ska hålla distans till den som utsätts för häxjakt. Vuxenmobbning är en fullt tillåten metod i bästa demokratiska anda.
  • Pöbeln som ser sina motståndare som en stereotyp, som tror på demoniseringen och som avskärmat sig från all mänsklig kontakt med sin meningsmotståndare, står i begrepp att angripa oliktänkare utan urskiljning.

  • Publicerad:
    2015-03-24 23:38