MILJÖ. Det budgeteras mer pengar till projekt för att kunna rädda värdefull svensk natur. I skrivande stund arbetas det med över hundra nya naturreservat i landet.

naturreservat

Det är framför allt skogsmark som prioriteras i en nysatsning för att rädda värdefull natur i Sverige. 880 miljoner budgeteras i år från staten till att ersätta markägare, både till intrångsersättningar och för att köpa loss mark som man vill göra till naturreservat. Det har varit svårt för Naturvårdsverket att hålla jämna steg med den avverkning som sker av skogsmarker.

— I dag avverkas ungefär 250 000 hektar per år. Vi har en takt på skyddet på ungefär 25 000 hektar. Där är det viktigt vi håller ungefär samma tempo, så vi hinner skydda och säkerställa de sista värden som finns i de gamla skogarna, säger Maria Tiricke som är sektionschef på Naturvårdsverket.

Många markägare väntar på ersättning efter att deras mark har pekats ut som värdefull för reservat och flera av dessa har väntat i flera år på att få pengar för den mark som avsatts. Utöver ersättning till markägare som upplåter sin mark till Naturvårdsverket kommer det även att satsas mer pengar till skötsel av naturreservat. Bland annat planeras det för inköp av maskiner och verktyg.

På Kinnekulle i Västergötland arbetar man med ett slåtterprojekt på igenvuxen åkermark. Detta för att gynna orkidéer som trivs på kalkrik mark. Slåtterprojektet drivs av Simon Sandgren på Länsstyrelsen och han är glad över den ökade budgeteringen till fördel för det hela.

— Jo jag tyckte det var positivt naturligtvis. Vi har gått på ungefär samma pengar i tio, femton år. Det är klart alla kostnader ökar, det är löner, bränsle, det är redskap att köpa in. För oss var det väldigt välkommet, säger han.

Källa:
Mer pengar till naturreservat


  • Publicerad:
    2016-08-09 11:00