HÄLSA. Nästan alla ölsorter som säljs av Systembolaget innehåller det omtalade bekämpningsmedlet glyfosat, detta enligt en undersökning som gjorts av ”Testfakta”.

”Testfakta” har undersökt 16 olika ölsorter som saluförs av Systembolaget och funnit att alla utom ett innehåller det omdiskuterade bekämpningsmedlet glyfosat. Glyfosat är ett vanligt förekommande ämne i växtskyddsmedel.

— Troligtvis är det maltkornet som besprutas, säger Torbjörn Synnerdahl, testledare på laboratoriet som utfört testerna.

Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut (IARC) har klassat medlet som sannolikt cancerframkallande. Europeiska livsmedelsverket (EFSA) håller dock inte med. Det diskuteras om bekämpningsmedlet glyfosat ska få fortsätta användas eller inte.

— Även om glyfosat skulle klassas som cancerframkallande skulle man behöva få i sig 500 liter öl per dag innan det skulle kunna innebära en hälsorisk. Då är alkoholen i sig ett långt större problem, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket.

Toxikologen Jörgen Magnér vid IVL Svenska Miljöinstitutet tycker ändå att det är allvarligt. Han påtalar också att det enligt amerikanska naturvårdsverket finns frågetecken kring hur ämnet påverkar vårt tarmsystem som i sin tur är en viktig del av immunförsvaret.

Källa:
Bekämpningsmedel i öl


  • Publicerad:
    2016-06-18 13:00