RASISM. Att hålla människoraserna rena är viktigt även för Stockholmssamen Olle Sarri.


Jovan Radomir och Olle Sarri (skärmdum).

Inför sista avsnittet av SVT:s serie om skådespelaren Olle Sarris jakt på sina rötter i Sápmi (”Sameland”) erkänner Sarri i SVT:s mysprogram Go’kväll att det är viktigt att hålla den egna rasen ren.

I inslaget förekommer ett klipp från avsnitt två där Olle Sarri och hans programkompanjon Jovan Radomir möter samer och blir förevisade samiska släktböcker. De sägs förekomma i varje samiskt hem.

— Det är basen för rasens överlevnad, kan man väl säga, konstaterar Sarri som erkänner att det finns människoraser.

Släktböckerna visar vilka samer som tillhör vilka släkter. Det är ett problem för den samiska rasen om människor som parbildar med varandra är för nära släkt eftersom det ökar risken för inavel. Omvänt är släktböckerna bra för den samiska rasens utveckling om nya familjer baseras utifrån samiska grupper som inte står varandra för nära.

— Släktböckerna är nästan obligatorisk läsning vid samefester, skojar en samekvinna i tv-serien, och syftar på det faktum att man som same måste ha stenkoll på vem man är släkt med ifall man skulle träffa en ny hjärtevän på en fest.

De samiska släktböckerna avhandlar över huvud taget inte icke-samer, eftersom rasutvecklingen bland samer sker helt inom den egna rasen. Släktböckerna fyller också en viktig funktion i frågan om personer ska kunna tas upp i en sameby eller i sametinget eftersom bara människor av samisk ras har den möjligheten.

Samtalet är intressant ur dess rasbejakande aspekt. Om det i SVT någon gång kommer att släppas fram en vit nordbo som också tillåts bejaka det självklara faktum att det finns olika människoraser och säga att det är viktigt med den egna rasens överlevnad återstår att se.

Källa:
Go’kväll


  • Publicerad:
    2018-11-01 07:00