Dagens datum 19 juli: Denna dag 1670 föddes den svenske vetenskapsmannen Olof Celsius. Celsius var aktiv inom en mängd områden bland annat botanik, teologi, språk och runforskning.

celsius

Olof Celsius föddes 1670 i Uppsala som son till vetenskapsmannen Magnus Nicolai Celsius. Vid nio års ålder förlorade Olof Celsius sin far. På grund av detta fick den unge pojkens utbildning vänta ett antal år. Efter att Celsius morbror tagit sig an den unge pojken, kunde studierna vid Uppsala universitet ta sin början. Celsius studerade bland annat botanik, filosofi och naturvetenskap. Efter en tid vid universitetet i Uppsala flyttade Celsius till Stockholm och försörjde sig där som informator. Med hjälp av kunglig sponsring fick Celsius möjligheten att resa till kontinenten  där han fortsatte sina studier i ett antal europeiska städer. Efter en två och ett halvt år lång resa återkom Celsius till Sverige. Efter återkomsten sammanfattade han sina resedagböcker och publicerade dem.

1699 påbörjade Celsius en tjänst som adjunkt vid Uppsala universitet där han föreläste i bland annat politik och historia. Några år senare erhöll Celsius sin första professur som var i grekiska.
Efter sin prästvigning, 1706, erhöll Celsius doktorsgrad i teologi. Ytterligare några år senare fick Celsius sin nästa professorstjänst som var i orientaliska språk. Tjänsten hade Celsius eftertraktat under en längre tid då orientaliska språk var ett av hans favoritämnen.

År 1707 slutförde Celsius sin fars forskningar om det svenska runstenarna och runalfabetet. Böckerna De runis Helsingicis och Oreades Helsingicæ gavs ut med några år mellanrum. Intresset för den fornnordiska kulturen skulle Celsius bevara under hela livet. Vid en resa till Hälsingland gjorde han egna undersökningar och kunde komplettera faderns runalfabet. Han fortsatte sin resa till Medelpad. På stenar i Medelpad upptäckte han hälsingerunor som blandats med vanliga runor. Avskrifter av dessa stenar publicerades i boken Acta literaria Sveciæ. Efter publikationen uppstod en konflikt angående tolkningen av Medelpadsrunorna med fornforskaren E. J. Biörner, själv bördig från Medelpad. Som ett svar på kritiken publicerade Celsius boken Runse Medelpadicæ ab importuna crisi breviter vindicatæ. Tolkningen av runstenarna i Hälsingland publicerades i boken De runis Helsingicis observationes qusedam, som gavs ut efter Celsius död. Olof Celsius mest betydelsefulla bok om de svenska runorna är Monumenta quædam Sveo-Gothica suis temporibus reddita. I den slår han fast att det stora flertalet av de svenska runstenarna härstammar från tiden kring tusentalet, tiden där kristendomen började få allt större grepp om landet.

500px-Hälsingerunor.svg

Hälsingerunorna

Olof Celsius delade även faderns intresse för botanik. Detta intresse ledde till publikationen av det tvådelade verket Hierobotanicon sive de plantis sacræ scripturæ. Boken avhandlade växter i bibeln.
I författandet av boken fick Celsius dra nytta av sina stora kunskaper i orientaliska språk, botanik och hans djupa kunskaper i den klassiska litteraturen. Celsius anlade även en botanisk trädgård på sin gård i Uppsala. Han planterade stora mängder inhemska och utländska växter. I sin funktion som botaniker träffade han på den berömde svenska botanikern Carl von Linné. Celsius fungerade under en tid som mentor för den unge Linné.

Olof Celsius avled i Uppsala den 24 juni 1756. Han efterlämnade ett omfattande bibliotek som delades mellan hans söner. De ofullständiga forskningsarbetena som efterlämnades gick till forskare som var villiga att fortsätta arbetet.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-07-19.


  • Publicerad:
    2018-07-19 00:00