MASSINVANDRING. Den vanligaste orsaken till bränder på asylboenden är olyckshändelser, som exempelvis att invandrarna själva bränner mat som tar eld. Endast elva procent av bränderna de senaste åren har varit anlagda, enligt en undersökning från MSB.

asylbrand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tyckte att medias bild av alla bränder på asylboenden var skev och ville därför undersöka vilka orsaker som egentligen ligger bakom. Sedan 2012 har det enligt MSB varit 180 bränder på asylboenden.

— Vi tyckte att tidningsrubrikerna i höstas gav intrycket av att de flesta bränderna var anlagda utifrån, säger Marianne Stålheim på MSB.

Deras undersökning visar en mer nyanserad bild av det hela. Bland annat så framkommer det att hälften av alla bränder orsakats av hushållsolyckor. Det är vanligt förekommande att de asylsökande invandrarna lagar mat med olja och att detta tar eld som startar större bränder på boendena. Ett annat problem är att invandrarna röker inomhus vilket utgör en brandfara och startar brandlarm.

Vad gäller bränder som startats utifrån så utgör dessa endast elva procent enligt undersökningen och oftast rör det sig då om bränder som skett på boenden innan några asylsökande invandrare hunnit flytta in.

På grund av den massinvasion av asylsökare som drabbat Sverige, har det startats ett stort antal asylboenden på kort tid varför brandsäkerheten inte alltid varit den bästa. Falsklarm från asylboenden är ytterligare ett problem. Falskalarm skadar trovärdigheten och kan leda till att man inte tar larmen på allvar när det kanske är skarpt läge vid ett senare tillfälle menar MSB.

Källa:
MSB: Få bränder är anlagda på flyktingboenden


  • Publicerad:
    2016-06-13 20:45