Dagens datum 23 november: Denna dag 1936 mottog Carl von Ossietzky Nobels fredspris. Ossietzky var en tyskfientlig vänsterjournalist som hade begått högförräderi mot Tyskland.

ossietzky

Carl von Ossietzkys fängslades och sattes i KZ-läger på grund av att han utgjorde ett hot mot den tyska staten.

För en månad sedan skrev Metro den starkt vinklade artikeln ”Därför förbjöd Hitler Nobelpriset”. Men när Metro i sin artikel skönmålar Carl von Ossietzky för att han genomförde ett ”tvättäkta journalistiskt avslöjande” berättar tidningen bara den halva av historien som passar. I själva verket hade den av många illa omtyckte Ossietzky begått högförräderi mot Tyskland. Detta i en tid när den tyska nationen var på randen till undergång efter de Versaillesdiktat som instiftades av första världskrigets segrarmakter.

Efter att Tyskland förlorade första världskriget antog segrarmakterna de så kallade Versaillesdiktaten där de bestämde absurda villkor i syfte att förnedra och krossa Tyskland en gång för alla. Historiker av idag håller med om Versaillesdiktaten ytterst ovärdiga villkor.

Tyskland tvingades förklara sig ensamt skyldig till första världskriget och avstå en mängd landområden. Det innebar också ett gigantiskt skadestånd på 132 miljarder mark, något som skulle tagit Tyskland med sin dåvarande ekonomi fram till 1988 att betala. Hitler varnade tidigt för att Versaillesdiktaten skulle leda till massarbetslöshet och enormt lidande för miljontals tyskar, vilket också skedde. Vissa tyskar var så fattiga att de inte såg någon annan utväg än att begå självmord.

Utöver detta skulle Tyskland stå i princip försvarslöst med en obefintlig armé och inget flygvapen alls. Det var vid denna tid som Ossietzky agerade – mot Tysklands vilja att resa sig från undergången.

Die Weltbühne, en tyskfientlig intellektuell tidskrift.

Die Weltbühne, en tyskfientlig intellektuell tidskrift.

Ossietzky var så kallad pacifist och journalist. Han var dock ingen vanlig journalist utan kommunist och engagerad i judiska intellektuella kretsar där han spred subversiva antityska och antinationella texter.

1927 ledde han tidskriften Die Weltbühne (”Världsarenan”) som hade en mängd judiska redaktionsmedlemmar och medarbetare, däribland Lion Feucthwagner, Kurt Tucholsky och Carl Zuckmayer. Tidningen angrep ofta den tyska ”militarismen”, även i ett skede då Tyskland var nästintill obeväpnat.

För att kunna försvara sig överhuvudtaget började Tyskland göra vissa upprustningar i hemlighet, men när transportministeriet började bygga upp ett tyskt flygvapen avslöjades detta i en artikel i Die Weltbühne. Det var Ossietzky som avslöjade detta och, som på grund av detta svek, senare skulle belönas med Nobels fredspris.

1931 åtalades och dömdes Ossietzky för högförräderi och spionage i den så kallade Weltbühne-Prozess.Han fick 18 månaders fängelse för att ha förrått militära hemligheter. Efter några månader fick han dock amnesti och släpptes.

1936 tilldelades Ossietzky Nobels fredspris. Han hade då fängslats efter riksdagshusbranden, ett attentat som begåtts av kommunister, då det nya nationalsocialistiska styret plockade in personer som var inhemska fiender och utgjorde ett hot mot den tyska staten.

Nobelpriset var egentligen för 1935 men det året vågade man inte ge Ossietzky priset och prisutdelningen ställdes in. Ossietzky hade visserligen stöd av judar och tyskfientliga, som Albert Einstein och Thomas Mann, som försökte bilda opinion för honom. Men det var många, särskilt i Norge där priset delades ut, som ställde sig emot att den dömde förrädaren Ossietzky skulle få fredspriset.

Knut Hamsun var en av många som protesterade mot prisutdelningen.

Knut Hamsun var en av många som protesterade mot prisutdelningen.

Flera höga politiker i Norge, däribland utrikesministern Halvdan Koht och Venstres partiledare Johan Ludwig Mowinckel valde på grund av opinionen att distansera sig från Nobelkommittén.

Flera tidningar uppfattade hela som en antitysk demonstration och bland annat Aftenposten skrev att den användes för att slå ner på oliktänkande nationer: ”Det norske folk har ikke hatt noe med utdelingen å gjøre. Fredsprisen er blitt brukt som en utfordring og et kårdestøt mot annerledes tenkende”.

Författaren och litteraturprisvinnaren Knut Hamsun ville inte heller att priset skulle gå till Ossietzky. Den 22 november 1935 skrev han i Aftenposten och Tidens Tegn:

Hva om hr Ossietzky heller hjalp til litt positivt nu i denne svære overgang, da hele verden flekker tenner mot myndighetene i det store folk han tilhører? Hva vil han – er det den tyske opprustning han nu som fredsvenn vil demonstrere mot? Så denne tysker heller at hans land fremdeles lå knust og nedverdiget blant landene, prisgitt fransk og engelsk nåde?

En oenig fredspriskommitté valde den 23 november 1936 att ge priset till Carl von Ossietzky. Nobelfamiljen protesterade mot utdelningen och kung Haakon uteblev från ceremonin, vilket aldrig skett tidigare och heller inte efteråt.

Den tyska regeringen betecknade det hela som ”skamfullt” och Joseph Goebbels sände ut följande meddelande: ”Utdelningen av Nobels fredspris till en notorisk landsförrädare är en så oförskämd handling och förolämpning mot det nya Tyskland att det kommer få ett lika tydligt svar.” Detta tydliga svar bestod i att Hitler sedan förbjöd alla tyskar från att motta någon av nobelprisen i framtiden. Istället instiftade Hitler 1937 priset Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft som ersättare till nobelpriset i Tyskland.

Utdelning av Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft vid Nürnbergs operahus 1938.

Utdelning av Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft vid Nürnbergs operahus 1938.

Carl von Ossietzky är så klart hyllad av de som idag styr i Tyskland.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-23.


  • Publicerad:
    2017-11-23 00:00