OPINION. En omröstning i GT visar väldigt tydligt vad vanligt folk anser om genusproppaganda i förskolorna.

I samband med en artikel som publicerades den 4 juli i GT, och som Nordfront skrev om, anordnades en omröstning med frågan: Borde förskolor uppmuntra mer genustänk?

Totalt svarade 4827 personer på omröstningen som vanns av ”nej-sidan” med hela 73 procent av rösterna.

Huruvida kulturmarxister kommer ta hänsyn till folkviljan i denna fråga återstår att se.

Se bilden nedan:

läsarbild genus


  • Publicerad:
    2014-07-08 11:00